СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 28.04.2016 № 27
с.Стара Збур’ївка
Про схвалення ставок транспортного податку на 2017 рік.

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 267 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, статтями 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.
Схвалити розмір ставки транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см.
2.
Порядок сплати транспортного податку проводиться на підставі «Положення про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету транспортного податку» (Додаток 1).
3.
Це рішення оприлюднити на офіційному сайті та винести на розгляд сесії Старозбур’ївської сільської ради.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Маруняка В.В.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету транспортного податку.
1.
Платники податку
1.
1.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування.
2.
Об’єкт оподаткування
2.
1.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
3.
База оподаткування
3.
1.
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.
4.
Ставка податку
4.
1.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.
5.
Податковий період
5.
1.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6.
Строки сплати податку
6.
1.
Транспортний податок сплачується:
а)
фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"
6.
2.
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019