СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 28.04.2016 № 26
с.Стара Збур’ївка
Про схвалення ставок акцизного податку на 2017 рік.

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 212-216 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, статтями 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.
Схвалити ставку акцизного податку для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі у розмірі 5 відсотків від їх вартості (з податком на додану вартість).
2.
Порядок сплати акцизного податку проводиться на підставі «Положення про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету акцизного податку» (Додаток 1).
3.
Це рішення оприлюднити на офіційному сайті та винести на розгляд сесії Старозбур’ївської сільської ради.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Маруняка В.В.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету акцизного податку.
1.
Платники податку
Платниками податку є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.
2.
Об'єкти оподаткування
Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
3.
База оподаткування
Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.
До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
електрична енергія.
4.
Ставки податку
Для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.
5.
Податковий період та строк сплати
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, є дата надходження оплати за проданий товар.
Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2020