СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 28.04.2016 № 25
с.Стара Збур’ївка
Про схвалення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік.

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст.265 п.1, п.п.1 Податкового кодексу України, ст. 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.
Схвалити на території Старозбур’ївської сільської ради з 01.01.2017 року дію податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.
1.
Для об’єктів житлової нерухомості, встановлюється у розмірі:
-
для квартир 0,05 відсотку розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
-
для будинків 0,05 відсотку розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.
2.
Для об’єктів нежитлової нерухомості:
-
для супермаркетів, аптек, АЗС, об’єктів грального бізнесу – 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. Метр бази оподаткування.
-
для інших об’єктів 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.
3.
Звільнити від оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості, в тому числі, їх частки, що перебувають у власності фізичних осіб-платників податку, об’єкти присадибних будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бесідки.
2.
Порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та порядок обчислення суми податку визначено згідно (Додатка 1).
3.
Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті та винести на розгляд сесії Старозбур’ївської сільської ради.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Маруняка В.В.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено згідно ст. 265 Податкового кодексу України.
1.
Платники податку
1.
1.
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.
2.
Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а)
якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б)
якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в)
якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2.
Об'єкт оподаткування
2.
1.
Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.
2.
Не є об'єктом оподаткування:
а)
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б)
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в)
будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г)
гуртожитки;
ґ)
житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням місцевої ради;
д)
об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
е)
об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є)
будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
ж)
будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
з)
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3.
База оподаткування
3.
1.
Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.
2.
База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.
3.
База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
4.
Пільги із сплати податку
4.
1.
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а)
для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б)
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на120 кв. метрів;
в)
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Старозбур'ївська сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена цим пунктом.
Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцем знаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.
5.
Ставка податку
Ставки податку для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, незалежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості, встановлюється за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування ( зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі:
5.
1.
Для об’єктів житлової нерухомості, встановлюється у розмірі:
-
для квартир 0,05 відсотку розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
-
для будинків 0,05 відсотку розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
5.
2.
Для об’єктів нежитлової нерухомості:
-
для супермаркетів, аптек, АЗС, об’єктів грального бізнесу – 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. Метр бази оподаткування.
-
для інших об’єктів 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.
Податковий період та порядок обчислення суми податку
6.
1.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6.
2.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а)
за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1. цього Положення, та пільги міської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;
б)
за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової та нежитлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1. цього Положення та пільги міської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
в)
за наявності у власності платника податку об'єктів житлової та нежитлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 4.1. цього Положення та Старозбур?ївської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
6.
3.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 6.2. та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
6.
4.
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
7.
Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
7.
1.
У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
7.
2.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8.
Порядок та строки сплати податку
8.
1.
Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8.
2.
Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а)
фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б)
юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019