СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23.01.2014 № 6
с.Стара Збур’ївка
Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік.

З метою забезпечення сталого економічного зростання сільської ради у 2014 році, відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України", керуючись статтею 27, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.
Схвалити проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд сільської ради.
2.
Відповідальним за реалізацію Програми:
2.
1.
Після затвердження Програми забезпечити виконання її показників, завдань і заходів за галузевою спрямованістю та щокварталу до 01 числа інформувати виконком сільської ради для узагальнення.
2.
2.
У разі потреби ініціювати протягом 2014 року внесення змін чи доповнень до Програми за погодженням з сільським головою, коригування фінансових показників – за узгодженням з головним бухгалтером сільської ради, супроводжуючи пропозиції щодо змін чи доповнень при розгляді на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, в подальшому – на засіданнях відповідних постійних комісій та сесії сільської ради.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Шишкіна В.С.

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019