СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 26.12.2013 № 67
с.Стара Збур’ївка
Про затвердження нового складу опікунської ради та Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради.

З метою соціально-правого захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, відповідно до Цивільного Кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити новий склад опікунської ради при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради (додаток 1).
2.Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради (додаток 2).
3.Рішення виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради від 24 листопада 2010 року №101. «Про опікунську раду при виконкомі сільської ради», вважати таким, що втратило чинність.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
Рішення виконавчого комітету сільської ради
№ 67 від 26.12.2013 р.

СКЛАД
опікунської ради при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради

Расторгуєва Ольга Василівна-секретар виконкому Старозбур’ївської сільської ради, голова опікунської ради;
Кобзар Тетяна Олександрівна-інспектор по роботі з населенням Старозбур’ївської сільської ради, секретар опікунської ради;
Члени опікунської ради:
Щедригіна Лідія Олександрівна-фахівець із соціальної роботи Голопристанського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Кучер Ігор Віталійович-завідувач Старозбур’ївської лікарської амбулаторії ЗПСМ;
Матяж Валентина Михайлівна-пенсіонер, член виконкому Старозбур’ївської сільської ради;
Рудковська Ірина Анатоліївна-директор Старозбур’ївського сільського будинку культури;
Кривобородько Віктор Григорович-інспектор сільської ради, член виконкому Старозбур’ївської сільської ради;

Секретар виконкому
О. В. РасторгуєваДодаток 2
Рішення виконавчого комітету сільської ради
№ 67 від 26.12.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про опікунську раду при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради

I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
1.
Опікунська рада при виконавчому комітеті Старозбур’ївської сільської ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Старпозбур’ївської сільської ради.
1.
2.
Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
1.
3.
Опікунська рада співпрацює зі службою у справах дітей районної державної адміністрації, відділом освіти, молоді та спорту, управлінням соціального захисту населення та охорони здоров’я, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею, групою кримінальної міліції у справах неповнолітніх РВ УМВС, постійними депутатськими комісіями сільської ради.
1.
4.
Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності,неприпустимості приниження честі і гідності громадян, в т.ч. неповнолітніх, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.
II.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.
1.
Основним завданням опікунської ради є забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, а також попередній розгляд питань, які виносяться для прийняття рішення органами опіки та піклування.
III.
ФУНКЦІЇ
3.
1.
Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань забезпечує вирішення питань щодо:
 
-
встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 
-
надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 
-
соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;
 
-
забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 
-
притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;
 
-
надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;
 
-
подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
-
присутності представника органів опіки та піклування на судових засіданнях, якщо розглядається справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини;
 
-
надання до суду подання про призначення опікуна, у разі визнання особи недієздатною та призначення піклувальника, у разі визнання особи обмежено дієздатною.
IV.
ПРАВА
4.
1.
Опікунська рада має право:
 
-
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 
-
подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки;
 
-
залучати до розв'язання актуальних проблем дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки благодійні, громадські організації, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою);
 
-
перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, життю та здоров’ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей.
V.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
5.
Загальні положення:
5.
1.
Члени опікунської ради працюють на громадських засадах.
5.
2.
У випадку, коли хтось із членів опікунської ради вибуває, відповідним рішенням виконавчого комітету на його місце призначається інша особа.
5.
3.
Опікунську раду очолює секретар виконкому Старозбур’ївської сільської ради.
5.
4.
Обов’язки секретаря опікунської ради виконує інспектор по роботі з населенням Старозбур’ївської сільської ради.
5.
5.
Голова опікунської ради:
5.
5.
1.
Скликає і координує роботу опікунської ради.
5.
5.
2.
Проводить засідання, підписує протоколи засідань.
5.
5.
3.
Визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради.
5.
6.
Секретар опікунської ради:
5.
6.
1.
У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов”язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її засіданні.
5.
6.
2.
Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього обов’язків:
 
-
готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради;
 
-
веде протоколи засідань опікунської ради;
 
-
веде діловодство опікунської ради.
5.
7.
Опікунська рада створюється у складі 7 осіб. До складу опікунської ради входять працівники та члени виконкому Старозбур’ївської сільської ради, Голопристанського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Старозбур’ївської лікарської амбулаторії ЗПСМ.
5.
8.
Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її членів.
До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини.
5.
9.
Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.
5.
10.
Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради.
5.
11.
Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради.
5.
12.
У разі, коли вирішується питання відносно осіб, як знаходяться у родинних стосунках з членами опікунської ради,члени опікунської ради не голосують.
5.
13.
Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється виконавчим комітетом Старозбур’ївської сільської ради.

Секретар виконкому
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019