СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 26.12.2013 № 66
с.Стара Збур’ївка
Про комплексний план роботи виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Маруняка В.В. про комплексний план роботи виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік, керуючись ст. 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити комплексний план роботи виконавчого комітету Старолзбур’ївської сільської ради на 2014 рік (додається).
2.Затвердити календар засідань виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік (додається).
3.Доручити сільському голові вносити зміни та доповнення до комплексного плану роботи на 2014 рік в процесі роботи в разі потреби.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету сільської ради Расторгуєву О.В.

Сільський голова
В. В. Маруняк«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення виконавчого комітету сільської ради
№ 66 від 26.12.2013 р.

К А Л Е Н Д А Р
ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОЗБУР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2014 РІК

СІЧЕНЬ-23.01.2014
ЛЮТИЙ-27.02.2014
БЕРЕЗЕНЬ-27.03.2014
КВІТЕНЬ-24.04.2014
ТРАВЕНЬ-22.05.2014
ЧЕРВЕНЬ-26.06.2014
ЛИПЕНЬ-24.07.2014
СЕРПЕНЬ-28.08.2014
ВЕРЕСЕНЬ-25.09.2014
ЖОВТЕНЬ-23.10.2014
ЛИСТОПАД-27.11.2014
ГРУДЕНЬ-25.12.2014

Секретар виконкому
О. В. Расторгуєва«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення виконавчого комітету сільської ради
№ 66 від 26.12.2013 р.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
роботи виконавчого комітету сільської ради на 2014 рік
1. Організаційна і організаційно-масова робота.
1.
1.
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку сільської ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Весь період.
Сільський голова.
1.
2.
Забезпечення виконання сільського бюджету. Підготовка письмових звітів про хід і результати виконання сільського бюджету для схвалення виконавчого комітету сільської ради подання сільській раді для затвердження.
Щоквартально.
Сільський голова, головний бухгалтер сільської ради відповідно по посадових повноважень.
1.
3.
Контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до сільського бюджету фізичними і юридичними особами сільської ради.
Весь період.
Сільський голова, головний бухгалтер, інспектор по податках сільської ради, відповідно по посадових повноважень.
1.
4.
Контроль за створенням сприятливих умов життєдіяльності громадян з обмеженими фізичними можливостями.
Весь період.
Сільський голова, інспектор по роботі з населенням сільської ради.
1.
5.
Організація та здійснення контролю за санітарним станом, благоустроєм, озелененням території с. Стара Збур’ївка, території за межами населеного пункту, виробничих, прибудинкових територій.
Весь період.
Сільський голова, інспектор сільської ради, спеціаліст ІІ категорії з земельних питань, фізичні та юридичні особи.
1.
6.
Організація благоустрою, облаштування та озеленення місць громадського відпочинку.
Весь період.
Сільський голова, інспектор, спеціаліст ІІ категорії з земельних питань сільської ради, фізичні та юридичні особи.
1.
7.
Контроль за дотриманням правил благоустрою території с. Стара Збур’ївка, земельного та природоохоронного законодавства, використанням земель.
Весь період.
Інспектор,спеціаліст ІІ категорії з земельних питань сільської ради.
1.
8.
Забезпечення утримання в належному стані та охорона пам’ятників, пам’ятних місць, кладовища, розташованих на території сільської ради, матеріальних цінностей сільської ради.
Весь період.
інспектор сільської ради.
1.
9.
Контроль за забезпеченням належного виховання, розвитку здібностей, організації харчування, медичного обслуговування та оздоровлення вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів шкіл сільської ради.
Весь період.
Сільський голова, головний бухгалтер сільської ради відповідно по посадових повноважень за сприяння керівників закладів освіти сільської ради.
1.
10.
Вирішення питань про надання адресної матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення та в разі надзвичайних ситуацій.
Весь період в міру необхідності.
інспектор по роботі з населенням сільської ради.
1.
11.
Контроль за сталою, безперебійною роботою комунального господарства в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та організація підготовки до роботи у 2014-2015 роках.
Весь період.
Сільський голова, головний бухгалтер сільської ради, керівники підприємств сільської ради.
1.
12.
Підготовка статистичних звітів.
Відповідно до термінів надання звітності.
Структурні підрозділи виконавчого комітету сільської ради відповідно до посадових повноважень.
1.
13.
Підготовка та відзначення державних, професійних свят та подій.
Відповідно до дат.
Директор сільського будинку культури,завідувач філіалом - бібліотекою.
1.
14.
Здійснення заходів щодо підготовки та проведення свята «В ніч на Івана Купала», дитячого та юнацького фестивалю «Старозбур’ївська Зірочка» (за окремим планом).
травень-липень, серпень.
Директор сільського будинку культури,завідувач філіалом – бібліотекою.
1.
15.
Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.
Постійно.
Сільський голова, інспектор сільської ради.
1.
16.
Підготовка проектів програми соціально-економічного розвитку міської ради та інших цільових програм, обсягів їх фінансування, проекту сільського бюджету на 2015 рік.
Грудень 2014 р., січень 2015 р.
Секретар виконкому, головний бухгалтер сільської ради.
1.
17.
Організація прийому громадян, роботи з документами, зверненнями громадян, контроль за дотриманням законодавчих актів щодо розгляду звернень громадян, в т.ч. з питань доступу до публічної інформації, надання первинної правової допомоги.
Постійно.
Секретар виконавчого комітету сільської ради.
1.
18.
Організація належного стану роботи з документами, зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі роботи органу місцевого самоврядування Старозбур’ївської сільської ради та її виконавчого комітету.
Постійно.
Секретар виконавчого комітету сільської ради, підрозділи виконавчого комітету сільської ради.
1.
19.
Організація виконання цільових програм, подання на розгляд сільській раді звітів про хід і результати їх виконання.
Відповідно до термінів виконання.
Секретар виконавчого комітету сільської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету сільської ради.
1.
20.
Здійснення контролю за роботою відокремлених структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради та підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади Старозбур’ївської сільської ради.
Весь період.
Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради.
1.
21.
Здійснення контролю за організацією обслуговування, наданням населенню Старозбур’ївської сільської ради послуг належного рівня та якості підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку.
Весь період.
Сільський голова.
1.
22.
Залучення інвестицій щодо комплексного соціально-економічного розвитку Старозбур’ївської сільської ради.
Весь період.
Сільський голова.
1.
23.
Організація роботи та контроль за станом квартирного обліку при сільвиконкомі.
Постійно.
Секретар виконавчого комітету сільської ради.
1.
24.
Створення умов для розвитку туризму, культури, сприяння відродженню народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесел.
Постійно.
Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської, спеціалісти виконавчого комітету сільської ради, керівники закладів культури сільської ради.
1.
25.
Контроль за своєчасною сплатою земельного податку, орендної плати за земельні ділянки юридичними та фізичними особами, використанням земель.
Весь період.
Інспектор по податках, спеціаліст ІІ категорії з земельних питань, головний бухгалтер сільської ради.
1.
26.
Проведення засідань комісій при виконавчому комітеті сільської ради (за планами комісій).
Весь період.
Голови комісій.
2. Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету сільської ради.
2.
1.
Про створення сприятливих умов для соціальних послуг, соціально-побутового обслуговування й адаптації ветеранів та інвалідів в 2013 році.
Січень.
Готує член виконкому Троян А. Г.
2.
2.
Про забезпечення виконання на території сільської ради заходів протидії захворювання на туберкульоз.
Лютий.
Готує член виконкому Матяж В. М.
2.
3.
Про забезпечення зайнятості населення на території сільської ради.
Березень.
Готує член виконкому Дорошенко А. С.
2.
4.
Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної сфери сільської ради в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та заходи по забезпеченню стабільного функціонування господарського комплексу сільської ради в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
Квітень.
Готує член виконкому Корнєй І. Л.
2.
5.
Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2014 році.
Травень.
Готує секретар виконкому сільської ради.
2.
6.
Про стан виконання повноважень виконавчого комітету сільської ради у сфері культури.
Червень.
Готує заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради.
2.
7.
Про стан дотримання земельного та природоохоронного законодавства, використання та охорони земель на території сільської ради.
Липень.
Готує член виконкому Жданов В. М.
2.
8.
Про стан виконання повноважень виконавчого комітету сільської ради у сфері освіти.
Серпень.
Готує член виконкому Матяж В. М.
2.
9.
Про стан дотримання земельного та природоохоронного законодавства, використання та охорони земель на території сільської ради.
Вересень.
Готує член виконкому Жданов В. М.
2.
10.
Про стан організації роботи виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради у справах дітей.
Жовтень.
Готує секретар виконкому сільської ради.
2.
11.
Про стан дотримання зобов'язань щодо платежів до сільського бюджету на підприємствах і в організаціях сільської ради незалежно від форм власності та фізичних осіб.
Листопад.
Готує заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради.
2.
12.
Про стан роботи щодо профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території сільської ради.
Грудень.
Готує член виконкому Кривобородько В. Г.
3. Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету сільської ради.
3.
1.
Розгляд на засіданнях виконавчого комітету сільської ради питань про стан виконання рішень виконавчого комітету сільської ради.
Відповідно до контрольних термінів.
Посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням.
4. Навчання посадових осіб виконавчого комітету сільської ради.
Щоквартально.
Сільський голова, секретар виконавчого комітету сільської ради.
5. Робота з кадрами.
5.
1.
Формування кадрового резерву апарату виконавчого комітету сільської ради.
Грудень.
Секретар виконкому сільської ради.
5.
2.
Направлення посадових осіб апарату виконавчого комітету сільської ради на курси підвищення кваліфікації, семінари, навчання.
Протягом року.
Секретар виконкому сільської ради.

Секретар виконкому
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2020