СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від 22.08.2013 № 39
с.Стара Збур’ївка
Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа.

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 40, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи лист Державної реєстраційної служби України від 15 січня 2013 року № 12-06-15-13 "Щодо видачі дублікатів втрачених або зіпсованих документів", з метою врегулювання порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету сільської ради до 01 січня 2013 року, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа (додається).
2. Покласти обов’язки щодо розгляду заяв з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, підготовку проектів розпоряджень, оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно на секретаря виконавчого комітету сільської ради Расторгуєву О.В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Маруняка В.В.

Сільський голова
В. В. Маруняк«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення виконавчого комітету сільської ради
№ 39 від 22.08.2013 р.

ПОРЯДОК
видачі дубліката свідоцтва про право власності
на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа

1. Загальні положення

1.1. Порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі втрати або зіпсування оригіналу документа (далі по тексту – Порядок) розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
1.2. Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.
1.3. Дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно повинен містити ті ж відомості, що й оригінал документа. Видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.

2. Умови видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно

2.1. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, власник (співвласники), спадкоємець (спадкоємці) або уповноважена ним (ними) особа, звертаються до виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області з письмовою заявою про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно повинна бути підписана власником (співвласниками, які зазначені у втраченому або зіпсованому свідоцтві про право власності), спадкоємцем (спадкоємцями) даного нерухомого майна. Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.
2.3. До заяви про видачу дубліката свідоцтва додаються:
 - постанова органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з викраденням свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
 - постанова (акт) органу надзвичайних ситуацій у зв’язку зі знищенням документів при пожежі, інших обставинах;
 - копії паспортів заявників, свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва;
 - у разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження;
 - у разі звернення спадкоємця померлого власника (співвласника) нерухомого майна додаються запит органу нотаріату з інформацією про відкриття спадкової справи, спадкоємців, що звернулися у зв’язку з її відкриттям, копія свідоцтва про смерть власника (співвласника) нерухомого майна.
 - оголошення з газети про недійсність втраченого або зіпсованого свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
 - оригінал та копії технічної документації на нерухоме майно (за необхідності);
2.4. Виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради вправі видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно без звернення іншого співвласника нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання такого відсутнім або померлим або свідоцтва про його смерть.
2.5. Для видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради готує запит та отримує від БТІ у Голопристанському районі інформацію про підтвердження факту належності заявникам нерухомого майна на праві приватної власності станом на 31.12.2012 року із зазначенням технічної характеристики майна та/або копію відповідного свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
2.6. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
2.7. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат має силу оригіналу» та дату його видачі.

3. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно

3.1. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно здійснюється на підставі розпорядження рішення виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.
3.2. Обов’язки щодо розгляду заяв з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, підготовку проектів розпоряджень, оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно покладаються на секретаря виконавчого комітету сільської ради.
3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно за підписом сільського голови Старозбур’ївської сільської ради , що завіряється печаткою Старозбур’ївської сільської ради, оформляється у трьох примірниках (згідно зразка, встановленого в Додатку № 1 до даного Порядку). Перший примірник дубліката залишається у окремій справі виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради, два інших примірника видаються на руки власнику (уповноваженому співвласнику), спадкоємцю.
3.4. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, який ведеться за формою згідно Додатку № 2 до даного Порядку, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою Старозбур’ївської сільської ради.
Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно, підшиваються до матеріалів рішення виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради.
3.5. Копія рішення виконавчого комітету Старозбур’ївської сільської ради про видачу дубліката свідоцтва про право власності направляється БТІ у Голопристанському районі та органу реєстрації речових прав на нерухоме майно Голопристанського району.
3.6. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:
 - виявлення в документах недостовірних відомостей;
 - подання заявником неповного пакета документів.
У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, питання вирішується в судовому порядку.

Сільський голова
В. В. Маруняк


Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019