СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №21
(сільського голови)
від 24.05.2013
с. Стара Збур’ївка
Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засоби запобігання та протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.
Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді (Додаток 1).
2.
Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді (Додаток 2).
3.
Секретарю виконавчого комітету сільської ради Расторгуєвій О.В. забезпечити дотримання вимог зазначених Порядів та забезпечити організацію цієї роботи.
4.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
Розпорядження сільського голови Старозбур'ївської сільської ради
№ 21 від 24.05.2013 р.

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді

I
Загальні положення

1.
1.
Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді розроблено відповідно до «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами).
Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді.
1.
2.
Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням сільського голови Старозбур’ївської сільської ради.
1.
3.
Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді (далі - кандидати).
1.
4.
Іспит проводиться конкурсною комісією Старозбур’ївської сільської ради, утвореною у встановленому порядку, персональний склад якої затверджується розпорядженням сільського голови.
1.
5.
Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється секретарем конкурсної комісії.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.
6.
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.
1.
7.
Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад.
1.
8.
Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії Старозбур’ївської сільської ради.
1.
9.
Організація підготовки та проведення іспиту покладається на секретаря конкурсної комісії або на працівника, який веде кадрову роботу (далі – секретар виконкому).
II
Переліки питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів
2.
1.
До переліку питань (додаток 1 до Порядку) для іспиту входять:
2.
1.
1.
Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668.
2.
1.
2.
Питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
2.
2.
Переліки питань, зазначені у пункті 2.1.2. цього Порядку мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах, при потребі щорічно уточнюються в грудні року, який минає.
2.
3.
Переліки питань для іспиту надаються секретарем виконкому для ознайомлення під розпис кожному кандидату при поданні ним документів для участі у конкурсі і повертаються ним секретарю виконкому в день здачі іспиту.
Переліки питань можуть публікуватися на офіційній інтернет сторінці Старозбур’ївської сільської ради.
2.
4.
Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.
2.
5.
Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.
2.
6.
Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність Старозбур’ївської сільської ради.
2.
7.
Екзаменаційні білети зберігаються у секретаря Старозбур’ївської сільської ради.
2.
8.
Процедура іспиту складається з трьох етапів:
-
організаційна підготовка до іспиту;
-
складання іспиту;
-
оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
III
Організація підготовки до іспиту
3.
1.
Організація підготовки до іспиту починається з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старозбур’ївської сільської ради.
3.
2.
Секретар виконкому за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
3.
3.
Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб, які повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета, визначаються головою конкурсної комісії за день до проведення іспиту. До їх складу обов'язково включається секретар конкурсної комісії.
3.
4.
У день проведення іспиту секретар конкурсної комісії проводить реєстрацію кандидатів, які з'явились, у приміщенні, де буде проводитись іспит, у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.
3.
5.
У приміщенні, де проводиться іспит, мають право бути присутніми члени конкурсної комісії, визначені головою конкурсної комісії (п.3.3. цього Порядку), секретар конкурсної комісії та кандидати.
До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту, час інформування про результати іспиту, відповідає на запитання кандидатів з цих питань. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
3.
6.
Перед початком іспиту члени конкурсної комісії, які присутні на іспиті, у присутності кандидатів розкривають конверт із екзаменаційними білетами, перевіряють їх комплектацію і придатність для використання та розкладають їх на столі перед собою так, щоб візуально не можна було визначити їх зміст.
IV
Складання іспиту
4.
1.
Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
4.
2.
Іспит проводиться в приміщенні Старозбур’ївської сільської ради, яке визначає голова конкурсної комісії.
4.
3.
О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Якщо в одному приміщенні проводиться іспит на заміщення різних вакантних посад, то спочатку вибирають білети кандидати, які претендують на одну вакантну посаду, а потім кандидати, які претендують на іншу вакантну посаду. Черговість груп для цього визначається секретарем конкурсної комісії. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.
4.
4.
Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета, який він взяв. У відомості видачі екзаменаційних білетів зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.
4.
5.
Після вибору екзаменаційного білета кандидату видаються аркуші з кутовим штампом Старозбур’ївської сільської ради у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета. Кількість виданих аркушів зазначається у відомості видачі білетів. При потребі, на прохання кандидата, йому можуть бути видані додаткові аркуші, про що робиться запис у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.
4.
6.
Іспит складається письмово, державною мовою.
4.
7.
Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші зі штампом Старозбур’ївської сільської ради, який використовує, такі записи:
у верхній частині праворуч від штампа - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.
Після цього зазначаються номер питання, його зміст згідно з білетом та дається відповідь на запитання.
Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис такого змісту: „Відповіді на запитання білета № _____ викладені мною на _____ сторінках”.
Під цим записом ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.
4.
8.
Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у т.ч. матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без штампа, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.
Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.
Члени конкурсної комісії не мають права надавати консультації, роз'яснення кандидатам щодо відповідей на запитання екзаменаційного білета.
4.
9.
Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.
По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує кандидатам про необхідність здати свої письмові роботи та повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.
Члени конкурсної комісії приймають екзаменаційні білети, звіряють відповідність записів про номер білета, кількість сторінок, на яких здійснено відповіді, з фактичною їх кількістю, кількість виданих чистих аркушів із штампами з повернутими.
Секретар конкурсної комісії заносить ці дані у відомість видачі білетів. При прийманні відповідей також звіряється відповідність питань, зазначених у білеті, з питаннями, зазначеними на аркушах відповідей.
V
Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
5.
1.
Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії, яке скликається головою конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.
5.
2.
Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять
балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
Чотири
бала виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування ” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки вакантної посади.
Три
бала виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два
бала виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один
бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли неправильно.
5.
3.
Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Голова конкурсної комісії виносить на розгляд членів комісії відповіді кандидатів у черговості, згідно з якою кандидати отримували екзаменаційні білети.
Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки кожної відповіді на кожне питання екзаменаційного білета шляхом голосування. У разі, якщо різні пропозиції щодо оцінки відповіді набрали однакову кількість голосів, перевага віддається пропозиції, за яку проголосував, голова конкурсної комісії.
5.
4.
Оцінка відповіді на кожне питання проставляється секретарем конкурсної комісії чорнилом на аркуші з відповідями кандидата.
Під оцінками ставлять підписи голова та секретар комісії, вказується дата проведення засідання комісії.
5.
5.
Підбиття підсумків іспиту здійснюється конкурсною комісією шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми (додаток 4). Секретар конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат, і заносить її в екзаменаційну відомість.
5.
6.
Про результати іспиту секретар конкурсної комісії під підпис ознайомлює кандидатів наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії у визначений для цього час.
5.
7.
Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
5.
8.
Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
5.
9.
Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
5.
10.
Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Секретаря виконкому відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”

I
Питання на перевірку знання
Конституції України

1.
Основні розділи Конституції України.
2.
Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3.
Форма правління в Україні (стаття 5).
4.
Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5.
Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6.
Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7.
Найважливіші функції держави (стаття 17).
8.
Державні символи України (стаття 20).
9.
Конституційне право на працю (стаття 43).
10.
Конституційне право на освіту (стаття 53).
11.
Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12.
Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13.
Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14.
Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15.
Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16.
Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України (стаття 92).
17.
Державний бюджет України (стаття 96).
18.
Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19.
Повноваження Президента України (стаття 106).
20.
Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21.
Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22.
Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23.
Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24.
Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25.
Система судів в Україні (стаття 125).
26.
Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27.
Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28.
Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
29.
Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
30.
Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
31.
Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
II
Питання на перевірку знання
Закону України „Про державну службу”
1.
Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2).
2.
Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3.
Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(стаття 3).
4.
Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5.
Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6.
Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
7.
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).
8.
Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
9.
Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
10.
Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (статті 25).
11.
Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 26).
12.
Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
13.
Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 30).
14.
Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 28).
15.
Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 29).
16.
Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 37).
17.
Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 33).
18.
Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування; соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 35).
19.
Обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування (стаття 37-1).
20.
Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 38).
21.
Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 38).
1.
Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
2.
Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
3.
Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4.
Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).
5.
Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
6.
Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
7.
Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8.
Фінансовий контроль (стаття 12).
9.
Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
10.
Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
11.
Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).
12.
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
13.
Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
14.
Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
15.
Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для перевірки знання кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області з урахуванням специфіки вакантної посади

для головного бухгалтера, спеціаліста І - категорії (бухгалтерський облік)
(найменування посад здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.07 № 700)
1.
Що є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі на отримання доходів і здійснення видатків?
2.
В яких випадках та яким чином бюджетна організація повинна проводити інвентаризацію дорогоцінних металів, що містяться в основних засобах.
3.
Які строки реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань?
4.
Класифікація необоротних активів.
5.
Посадовій особі місцевого самоврядування, що має стаж роботи в державних органах 13 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю…
6.
Структура бюджетної системи України.
7.
Назвіть строки сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.
8.
Бюджетна класифікація доходів бюджету
9.
В якому разі проводиться індексація основних засобів?
10.
Поняття власні надходження бюджетних установ.
11.
За який період розраховується середня заробітна плата для розрахунку листів непрацездатності?
12.
Скільки відсотків необхідно нарахувати працівнику доплати за вислугу років, якщо він відпрацював в органах місцевого самоврядування 7 років?
13.
По якому КЕКВ буде перераховуватися:
Плата за водопостачання –
За канцелярські товари –
За ваучери мобільного зв’язку –
Оплата інших послуг (крім комунальних) -
14.
В якому розмірі нараховуються лікарняні, якщо загальний стаж роботи працівника складає 4 роки?
15.
Що вважається службовим відрядженням?
для спеціаліста ІІ категорії (спеціаліста – землевпорядника)
1.
Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.
2.
Принципові положення Закону України «Про оренду землі».
3.
Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.
4.
Підстави припинення права користування земельними ділянками.
5.
Поняття земельного сервітут. Суть, види та механізми встановлення.
6.
Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.
7.
Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.
8.
Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.
9.
Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.
10.
Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.
11.
Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.
12.
Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.
13.
Поняття державного земельного кадастру.
14.
Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.
15.
Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.
Додаток 2
Розпорядження сільського голови Старозбур'ївської сільської ради
№ 21 від 24.05.2013 р.

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді

1
Загальні положення

1.
1.
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами).
Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді.
1.
2.
Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
1.
3.
Конкурс на заміщення вакантних посад землевпорядника, бухгалтера проводиться конкурсною комісією Старозбур’ївської сільської ради.
1.
4.
Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
1.
5.
Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, секретаря і членів комісії (далі – конкурсна комісія).
1.
5.
1.
У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про державну службу”, "Про засади запобігання і протидії корупції", постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668 та цим Порядком.
1.
5.
2.
Очолює конкурсну комісію секретар сільської ради. До складу конкурсної комісії входять працівники сільської ради.
1.
5.
3.
На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.
1.
5.
4.
На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.
1.
6.
Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження про утворення конкурсної комісії.
1.
6.
1.
Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням сільського голови.
1.
6.
2.
Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії.
1.
6.
3.
Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.
Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
1.
6.
4.
Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:
скликає засідання конкурсної комісії;
головує на засіданнях конкурсної комісії;
дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;
затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
1.
7.
Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:
розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування ;
прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;
визначення переможців конкурсу;
проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;
складання протоколів конкурсної комісії;
подання сільському голові рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.
1.
8.
Секретар конкурсної комісії:
забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;
готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців;
оформляє протоколи конкурсної комісії;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді та видачу їм аркушів з кутовим штампом для підготовки відповідей”;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді конкурсною комісією”;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії протоколи засідань конкурсної комісії;
1.
9.
Секретар конкурсної комісії надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.
1.
10.
Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному органі місцевого самоврядування, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
1.
11.
Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи місцевого самоврядування:
на посади керівників, які згідно із законодавством обираються на виборах;
на посади спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;
на посади посадових осіб місцевого самоврядування, які перебували на відповідних посадах у органах місцевого самоврядування, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів місцевого самоврядування;
випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань „Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;
на службу в органах місцевого самоврядування в особливий період.
2
Умови проведення конкурсу
2.
1.
Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
2.
2.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених законами.
2.
3.
Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є - кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
2.
4.
Конкурс проводиться поетапно:
1)
публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або на офіційній інтернет-сторінці;
2)
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;
3)
проведення іспиту та відбір кандидатів.
3
Оголошення про конкурс
3.
1.
Голова конкурсної комісії зобов'язаний розмістити оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на сайті Старозбур’ївській сільської ради, або поширити його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.
3.
2.
В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;
основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;
термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
3.
3.
При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10., 1.11. цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.
4
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
4.
1.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі (додаток до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;
копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
довідку про стан здоров’я;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
4.
2.
Особи, які працюють у Старозбур’ївській сільській раді і бажають взяти участь в конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
4.
3.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).
4.
4.
Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
4.
5.
Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.
5
Розгляд документів, поданих претендентами на посаду, на засіданні конкурсної комісії
5.
1.
Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.
5.
2.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
5.
3.
Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
5.
4.
Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.
6
Проведення іспиту та відбір кандидатів
6.
1.
Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.
6.
2.
Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
6.
3.
Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу" та „Про засади запобігання та протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
6.
4.
Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до "Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Старозбур’ївській сільській раді”.
6.
5.
Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
6.
6.
З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.
6.
7.
Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
6.
8.
Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в Старозбур’ївській сільській раді без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
6.
9.
Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.
6.
10.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.
У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
6.
11.
Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається сільському голові не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
6.
12.
Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
6.
13.
Розпорядження про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
6.
14.
Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
6.
15.
Розпорядження сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.
6.
16.
Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.
6.
17.
Секретар конкурсної комісії не приймає участі в голосуванні, перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Зазимській сільській раді.
6.
18.
Обмеження п.6.17. не поширюються на члена комісії, який виконує обов’язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо).
6.
19.
Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на секретаря виконкому Старозбур’ївської сільської ради.

Сільський голова
В. В. Маруняк


ЗАЯВА ЗАЯВА документ на скачування у форматі: .doc, 39,0 кб (865 Завантаження)


Сільський голова
В. В. МарунякХерсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019