СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №18
(сільського голови)
від 31.07.2012
с. Стара Збур’ївка
Про затвердження переліку конфіденційної інформації, що утворюється в Старозбур’ївській сільській раді і якій надається гриф обмеження доступу до документа «Для службового користування».

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011р №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, збереження і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Інструкції з діловодства у сільській раді та виконавчому комітеті сільської ради, рішення двадцять першої сесії шостого скликання сільської ради від 22 червня 2012 року №203, керуючись ст.. 42 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити перелік конфіденційної інформації, що утворюється в Старозбур’ївській сільській раді і якій надається гриф обмеження доступу до документа «Для службового користування». (Додаток 1)
2.Розпоряднику сільської ради у своїй діяльності при оприлюдненні публічної інформації з метою обмеження доступу до публічної інформації з обмеженим доступом керуватися даним Переліком.
3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток №1
до розпорядження сільського голови
Старозбур’ївської сільської ради
№18    31.07.2012

ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації,
що утворюється у Старозбур'ївській сільській раді і якій надається гриф обмеження доступу до документа
«Для службового користування»

1.Із питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи.
1.1.Інформація щодо:
1.1.1.функціонування інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
1.1.2.військового обліку громадян;
1.1.3.щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
1.1.4.лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов'язаних із призовом молоді у Збройні сили України.
2.Із питань кадрової роботи.
2.1.Справи:
2.1.1.особові справи державних службовців;
2.1.2.декларації про доходи державних службовців;
2.1.3.штатно-списковий склад працівників Старозбурївської сільської ради.
3.Із питань бухгалтерського обліку:
3.1.Фінансові документи бухгалтерії, крім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, крім випадків, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню | запобіганню злочину.
Розпорядник інформації сільської ради може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати гриф «Для службового користування» і поза межами цього Переліку та робити винятки з нього.
Примітка: За винятком інформації з цих питань, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ).

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019