СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 13.01.2017 № 64
с.Стара Збур’ївка
Про сільський бюджет на 2017 рік.

Розглянувши, схвалений виконавчим комітетом та попередньо розглянутий постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, проект сільського бюджету на 2017 рік, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Визначити на 2017 рік:
-
доходи сільського бюджету у сумі 1 500 787 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 487 746 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету у сумі 13 041 гривень (Додаток 1);
-
видатки сільського бюджету у сумі 1 500 787 гривень,в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 487 746 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 13 041 гривен (Додаток 2).
2.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1 000 гривень.
3.
Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік за рахунок іншої субвенції з районного бюджету у сумі 920 700 гривень,а саме на дошкільну освіту у сумі 675 200 гривень,на заклади культури 245 500 гривень.
4.
Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
-
оплата праці працівників бюджетних установ;
-
нарахування на заробітну плату;
-
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
-
забезпечення продуктами харчування;
-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
-
поточні трансферти населенню.
5.
Доручити голові сільської ради укласти угоду з головою районної ради про надання з районного бюджету та отримання сільською радою і використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції на утримання установ дошкільної освіти та закладів культури.
6.
Старозбур’ївській сільській раді в ході виконання сільського бюджету за 2017 рік вишукати додаткові кошти на фінансування насамперед захищених статей видатків бюджетних установ, закладів сільського бюджету, які не забезпечені в повному обсязі асигнуваннями на час формування сільського бюджету на 2017 рік.
7.
Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
8.
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.
9.
Встановити, що додатки 1, 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
До рішення сесії сільської ради
№ 64 від 13.01.2017 р.

Доходи сільського бюджету на 2017 рік.
(грн.)
КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогоу т.ч. бюджет розвитку
123456
10000000Податкові надходження564 381,00564 381,000,000,00
14000000Внутрішні податки на товари та послуги42 000,0042 000,000,000,00
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів42 000,0042 000,000,000,00
18000000Місцеві податки522 381,00522 381,000,000,00
18010000Податок на майно298 181,00298 181,000,000,00
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості1 500,001 500,000,000,00
18010500Земельний податок з юридичних осіб5 580,005 580,000,000,00
18010600Орендна плата з юридичних осіб70 940,0070 940,000,000,00
18010700Земельний податок з фізичних осіб200 000,00200 000,000,000,00
18010900Орендна плата з фізичних осіб20 161,0020 161,000,000,00
18030000Туристичний збір1 200,001 200,000,000,00
18030200Туристичний збір, сплачений фізичними особами1 200,001 200,000,000,00
18050000Єдиний податок223 000,00223 000,000,000,00
18050300Єдиний податок з юридичних осіб23 000,0023 000,000,000,00
18050400Єдиний податок з фізичних осіб200 000,00200 000,000,000,00
20000000Неподаткові надходження15 706,002 665,0013 041,000,00
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності2 665,002 665,000,000,00
22010000Плата за надання адміністративних послуг2 640,002 640,000,000,00
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг2 640,002 640,000,000,00
22090000Державне мито25,0025,000,000,00
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування25,0025,000,000,00
25000000Власні надходження бюджетних установ13 041,000,0013 041,000,00
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством13 041,000,0013 041,000,00
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю13 041,000,0013 041,000,00
40000000Офіційні трансферти920 700,00920 700,000,000,00
41000000Від органів державного управління920 700,00920 700,000,000,00
41030000Субвенції920 700,00920 700,000,000,00
41035000Інші субвенції920 700,00920 700,000,000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ1 500 787,001 487 746,0013 041,000,00

Секретар сесії
О. В. РасторгуєваДодаток 2
До рішення сесії сільської ради
№ 64 від 13.01.2017 р.

РОЗПОДІЛ
видатків на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Всьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуВсьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
12345678910111213141516
01  Старозбур'ївська сільська рада1 487 746,001 487 746,001135 663,0035 599,000,0013 041,0013 041,000,000,000,000,001500 787,00
 0100 Державне управління567 046,00567 046,00456 614,009 957,000,000,000,000,000,000,000,00567 046,00
 01700111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 567 046,00567 046,00456 614,009 957,000,000,000,000,000,000,000,00567 046,00
 1000 Освіта675 200,00675 200,00531 743,0020 165,000,0013 041,0013 041,000,000,000,000,00688 241,00
 10100910Дошкільна освіта675 200,00675 200,00531 743,0020 165,000,0013 041,0013 041,000,000,000,000,00688 241,00
 4000 Культура і мистецтво245 500,00245 500,00147 306,005 477,000,000,000,000,000,000,000,00245 500,00
 42000829Інші культурно-освітні заклади та заходи245 500,00245 500,00147 306,005 477,000,000,000,000,000,000,000,00245 500,00
 Всього1 487 746,001 487 746,001 135 663,0035 599,000,0013 041,0013 041,000,000,000,000,001 500 787,00

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
1
Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019