СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 21.12.2016 № 63
с.Стара Збур’ївка
Про виконання сільської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Расторгуєвої О.В. про виконання сільської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Інформацію про виконання сільської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року взяти до відома (додається).
2.
Виконкому сільської ради, завідувачу Старозбур’ївської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Кучеру І.В. (за згодою):
-
Активізувати роботу з профілактики, діагностики та лікування хворих на онкологічні захворювання, їх ускладнень;
-
Постійно вести роботу щодо формування банку даних хворих на онкологічні захворювання;
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту, освіти, молоді, спорту, торгівельного та побутового обслуговування населення, депутатської діяльності, етики, законності та захисту.

Сільський голова
В. В. МарунякІ Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання сільської програми боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2016 року

 
З метою створення а території сільської ради умов щодо підвищенням ефективності надання медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання, збільшення тривалості та поліпшення якості їх життя на території Старозбур’ївської сільської ради прийнято сільську програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, яка затверджена рішенням чотирнадцятої сесії сільської ради шостого скликання № 129 від 31 серпня 2011 року «Про сільську програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».
 
Фінансування програми сільським бюджетом не передбачено. Але поряд з тим виконавчим комітетом сільської ради та медичними працівниками Старозбур’ївської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводяться певна робота щодо забезпечення виявлення злоякісних пухлин шляхом профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями. Сформовано перелік осіб з онкологічним захворюванням та постійно поновлюється база даних. Щорічно проводиться медичний огляд всіх працюючих в установах та організація на території сільської ради. Медичними працівниками проводиться фібро-гастроскопія, мазки АК. Проводиться інформування населення шляхом об’яв, плакат, інформаційних листів, Інтернет сайті сільської ради з питань профілактики раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021