СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ята сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 23.11.2016 № 50
с.Стара Збур’ївка
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року.

 
Розглянувши поданий головним бухгалтером Коваль І.М. звіт щодо виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року, (додатки 1-5), сільська рада зазначає, що за звітний період до загального фонду сільського бюджету надійшло 375 707,72 грн., власних закріплених доходів (план 310 370 грн.), або 121,1% до планових призначень. Додається додаток 1, 2.
 
За 9 місяців 2016 року до бюджету сільської ради надійшло іншої субвенції у розмірі 640 700,00 грн., або 100% до планових призначень.
 
З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду сільського бюджету склали 1 016 407,72 грн., що становлять 106,9% до планових призначень звітного періоду (план 951 070,00 грн.).
 
Видатки загального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 982 473,71 грн., що становить 71% до планових призначень звітного періоду (план 1383 150,00). Додається додаток 1, 4, 5.
 
До спеціального фонду сільського бюджету у звітному періоді надійшло 44 129,27 грн., що становить 44% до річних призначень (план 100 264,00 грн.).
 
Видатки спеціального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 64 398,60 грн., що становить 40,2% до річних призначень (план 160 013,00 грн.)Додається додаток 3.
 
Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та по розрахунках за спожиті енергоносії бюджетних установ відсутня.
 
Дебіторська заборгованість станом на звітну дату становить 7 050,39 грн., а саме:
-
за доходами по спеціальному фонду КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» у сумі 5 878,02 грн., (батьківська плата за харчування по ДНЗ ясла–садок «Чаєчка»);
-
за видатками по загальному фонду КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за передплату періодичного видання у сумі 469,50 грн.
-
залишок заблокованих коштів по спеціальному рахунку у відділені АКБ Україна становить 1 172,37 грн.
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Затвердити звіт щодо виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року за доходами загального фонду 1 016 407,72 грн., з них 640 700,00 грн., інша субвенція, та видатками загального фонду 982 473,71 грн., за доходами спеціального фонду в сумі 44 129,27 грн., та видатками спеціального фонду 64 398,60 грн..
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
До рішення сесії сільської ради
№ 50 від 23.11.2016 р.

Узагальнені показники виконання загального фонду бюджету сільської ради
за 9 місяців 2016 року

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюУточнений
план
Виконано
(касові видатки)
%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ    
14000000Внутрішні податки на товари та послуги47 500,0031 368,9966,00-16 131,01
18000000Місцеві податки261 120,00342 119,59131,0080 999,59
20000000Неподаткові надходження1 750,002 219,14126,80469,14
 Разом доходів310 370,00375 707,72121,1065 337,72
41030000Інша субвенція640 700,00640 700,00100,000,00
 Всього доходів951 0701 016 407,72106,9065 337,72
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ269 861,77  
 Всього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рХ1 286 269,49  
 ВИДАТКИ    
10116Органи місцевого самоврядування605 312,00460 602,1676,09-144 709,84
70101Дошкільні заклади освіти511 494,00427 708,5983,62-83 785,41
110502Інші культурно-освітні заклади і заходи186 344,0094 162,9650,53-92 181,04
250380Інші субвенції80 000,000,000,00-80 000,00
 Всього видатки1 383 150,00982 473,7171,03-400 676,29
 Залишок на 01.10.2016 р.х303 795,78  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 2
До рішення сесії сільської ради
№ 50 від 23.11.2016 р.

Звіт
по виконанню загального фонду бюджету Старозбур'ївської сільської ради
за 9 місяців 2016 року

НайменуванняПлан
на 9 місяців 2016 року
Виконано%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ951 070,001 016 407,72106,8765 337,72
10000000Податкові надходження308 620,00373 488,58121,0264 868,58
14000000Внутрішні податки на товари та послуги47 500,0031 368,9966,04-16 131,01
14040000Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів47 500,0031 368,9966,04-16 131,01
18000000Місцеві податки261 120,00342 119,59131,0280 999,59
18010000Податок на майно186 320,00245 338,96131,6859 018,96
18010100Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості320,00-404,16-126,30-724,16
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної діяльності, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості300,001 273,62424,54973,62
18010500Земельний податок з юридичних осіб1 700,004 832,95284,293 132,95
18010600Орендна плата з юридичних осіб58 500,0056 346,3496,32-2 153,66
18010700Земельний податок з фізичних осіб112 200,00165 291,99147,3253 091,99
18010900Орендна плата з фізичних осіб13 300,0017 998,22135,324 698,22
18030000Туристичний збір700,00678,2796,90-21,73
18030200Туристичний збір, плачений фізичними ообами700,00678,2796,90-21,73
18040000Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,що справлявся до 1 січня 2015 року0,00-279,29 -279,29
18040100Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами,що справлявся до 1 січня 2015 року0,00-279,29 -279,29
18050000Єдиний податок74 100,0096 381,65130,0722 281,65
18050300Єдиний податок з юридичних осіб11 600,0017 040,00146,905 440,00
18050400Єдиний податок з фізичних осіб62 500,0079 341,65126,9516 841,65
20000000Неподаткові надходження1 750,002 219,14126,81469,14
22000000Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності1 750,00969,1455,38-780,86
22010000Плата за надання адміністративних послуг1 750,00946,8754,11-803,13
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг1 750,00946,8754,11-803,13
22090000Державне мито0,0022,27 22,27
22090100Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,0022,27 22,27
24000000Інші неподаткові надходження0,001 250,00 1 250,00
24060300Інші надходження0,001 250,00 1 250,00
40000000Офіційні трансферти640 700,00640 700,00100,000,00
41000000Від органів державного управління640 700,00640 700,00100,000,00
41030000Субвенції640 700,00640 700,00100,000,00
41035000Інші субвенція640 700,00640 700,00100,000,00
 Усього (без урахування трансфертів)310 370,00375 707,72121,0565 337,72
 Усього951 070,001 016 407,72106,8765 337,72
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ269 861,77  
 Усього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рокуХ1 286 269,49  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 3
До рішення сесії сільської ради
№ 50 від 23.11.2016 р.

Звіт
про виконання спеціального фонду сільського бюджету
за 9 місяців 2016 року

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюУточнений
план
Виконано
(касові видатки)
%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ    
10000000Податкові надходження0,001 732,91 1 732,91
19000000Інші податки та збори0,001 732,91 1 732,91
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення0,001 372,56 1 372,56
19010300Надходження від розміщення відході у спеціально відведених для цього місцях чи обяєктах крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини0,00360,35 360,35
20000000Неподаткові надходження 100 264,0042 396,3642,28-57 867,64
25000000власні надходження бюджетних установ100 264,0042 396,36 -57 867,64
25010000Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством100 264,0041 786,36 -58 477,64
25010100Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю100 264,0041 786,36 -58 477,64
25010400Надходження від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)0,00610,00 610,00
 Разом доходів100 264,0044 129,2744,01-56 134,73
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ139 841,91  
 Всього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рХ183 971,18  
 ВИДАТКИ    
10116Органи місцевого самоврядування3 992,002 350,0058,87-1 642,00
70101Дошкільні заклади освіти121 810,0043 013,4435,31-78 796,56
100203Благоустрій міст,сіл,селищ34 211,0019 035,1655,64 
 Всього видатки160 013,0064 398,6040,25-95 614,40
 Перерахунок залишку-1 250,00   
 Залишок на 01.10.2016 р.х118 322,58  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 4
До рішення сесії сільської ради
№ 50 від 23.11.2016 р.

Звіт
про фінансування за функціональною та відомчою структурою сільського бюджету по загальному фонду
за 9 місяців 2016 року

Найменування видатків загального фондуВидатки всьогов тому числі
заробітна платаенергоносіїінші
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
Орган місцевого самоврядування605 312,00460 602,1676,09554 597,00422 908,5876,263 600,002 341,6565,0547 115,0035 351,9375,03
Дошкільні заклади освіти511 494,00427 708,5983,62451 131,00400 119,7888,6920 000,0011 657,2158,2940 363,0015 931,6039,47
Інші культурно-освітні заклади і заходи186 344,0094 162,9650,53127 912,0088 364,9669,086 750,002 660,2139,4151 682,003 137,796,07
Інші субвенції80 000,000,00       80 000,000,00 
Всього1 383 150,00982 473,7171,01 133 640,00911 393,3280,4030 350,0016 659,0754,89219 160,0054 421,3224,83

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 5
До рішення сесії сільської ради
№ 50 від 23.11.2016 р.

Аналіз
фінансування і здійснення касових видатків загального фонду
за 9 місяців 2016 року

КФК КЕКВНайменування видатків загального фонду за головним розпорядником коштівВидатки (грн.)
План уточненийПрофінансованоКасові видатки%абсолютне відхилення
профінансовано до планувиконання до планупрофінансовано до планувиконання до плану
4/35/34-35-3
 Старозбур'ївська сільська рада1 383 150,00982 473,71982 473,7171,0371,03-400 676,29-400 676,29
2111Заробітна плата928 981,00748 782,78748 782,7880,6080,60-180 198,22-180 198,22
2120Нарахування на заробітну плату204 659,00162 610,54162 610,5479,4579,45-42 048,46-42 048,46
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундируваня86 225,0031 580,8631 580,8636,6336,63-54 644,14-54 644,14
2220Медикаменти та перев'язувалi засоби 1 000,00999,84999,840,000,00-0,16-0,16
2230продукти харчування32 238,0011 050,5511 050,5534,2834,28-21 187,45-21 187,45
2240Оплата послуг (крім комунальних)19 457,0010 785,0110 785,0155,4355,43-8 671,99-8 671,99
2273Оплата електроенергії30 350,0016 659,0716 659,0754,8954,89-13 690,93-13 690,93
2620Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів80 000,000,00 0,00 -80 000,00 
2800Інші поточні видатки240,005,065,062,112,11-234,94-234,94

Секретар сесії
Л. Д. Малашкіна
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021