СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ята сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 23.11.2016 № 49
с.Стара Збур’ївка
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за І півріччя 2016 року.

 
Розглянувши наданий головним бухгалтером Коваль І.М. звіт щодо виконання сільського бюджету за І півріччя 2016 року (додатки 1-5), сільська рада зазначає, що за звітний період до загального фонду сільського бюджету надійшло 157 008,65 грн. власних закріплених доходів (план 138 710,00 грн.), або 113,2% до планових призначень. Додається додаток 1, 2.
 
За І півріччя 2016 року до бюджету сільської ради надійшло іншої субвенції у розмірі 427 100,00 грн., (100 % до планових призначень).
 
З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду сільського бюджету склали 584 108,65 грн., що становлять 103,2% до планових призначень звітного періоду (план 565 810,00 грн.).
 
Видатки загального фонду сільського бюджету освоєно в сумі 671 139,11 гривень, що становить 71% до планових призначень. Додається додаток 1, 4, 5.
 
До спеціального фонду сільського бюджету у звітному періоді надійшло доходів у розмірі 35 548,46 грн., що становить 35,5 % до річних призначень.
 
Видатки спеціального фонду сільського бюджету освоєно в сумі 59 041,00 грн. Додається додаток 3.
 
Станом на 01 липня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та по розрахунках за спожиті енергоносії бюджетних установ відсутня.
 
Дебіторська заборгованість станом на звітну дату становить 8 286,25 грн., а саме:
-
за доходами по спеціальному фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» у сумі 7 113,88 грн., а саме: батьківська плата за харчування по ДНЗ ясла-садок «Чаєчка»;
-
за видатками по загальному фонду, за підписку газети по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі 939,00 грн.
-
залишок заблокованих коштів по спеціальному рахунку у відділені АКБ Україна становить 1 172,37 грн.
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Затвердити звіт щодо виконання сільського бюджету за І півріччя 2016 року за доходами загального фонду 584 108,65 грн.,з них 427 100,00 грн. інша субвенція, та видатками загального фонду 671 139,11 грн..
За доходами спеціального фонду в сумі 35 548,46 грн.. та видатками спеціального фонду 59 041,00 грн..
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
До рішення сесії сільської ради
№ 49 від 23.11.2016 р.

Узагальнені показники виконання загального фонду бюджету сільської ради
за I півріччя 2016 року

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюУточнений
план
Виконано
(касові видатки)
%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ    
14000000Внутрішні податки на товари та послуги26 500,0018 915,5971,38-7584,41
18000000Місцеві податки111 210,00136 412,41122,6625 202,41
20000000Неподаткові надходження1 000,001 680,65168,07680,65
 Разом доходів138 710,00157 008,65113,1918 298,65
41030000Інша субвенція427 100,00427 100,00100,000,00
 Всього доходів565 810,00584 108,65103,2318 298,65
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ269 861,77  
 Всього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рХ853 970,42  
 ВИДАТКИ    
10116Органи місцевого самоврядування485 614,00276 125,1956,86-209 488,81
70101Дошкільні заклади освіти353 789,00328 531,3492,86-25 257,66
110502Інші культурно-освітні заклади і заходи105 709,0066 482,5862,89-39 226,42
 Всього видатки945 112,00671 139,1171,01-273 972,89
 Залишок на 01.07.2016 р.х182 831,31  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 2
До рішення сесії сільської ради
№ 49 від 23.11.2016 р.

Звіт
по виконанню загального фонду бюджету Старозбур'ївської сільської ради
за I півріччя 2016 року

НайменуванняПлан
на І півріччя
Виконано%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ565 810,00584 108,65103,2318 298,65
10000000Податкові надходження137 710,00155 328,00112,7917 618,00
14000000Внутрішні податки на товари та послуги26 500,0018 915,5971,38-7 584,41
14040000Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів26 500,0018 915,5971,38-7 584,41
18000000Місцеві податки111 210,00136 412,41122,6625 202,41
18010000Податок на майно64 210,0062 501,0597,34-1 708,95
18010100Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості160,00-428,26-267,66-588,26
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної діяльності, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості100,00857,26857,26757,26
18010500Земельний податок з юридичних осіб1 050,003 437,38327,372 387,38
18010600Орендна плата з юридичних осіб24 000,0038 610,97160,8814 610,97
18010700Земельний податок з фізичних лсіб35 400,0016 194,2645,75-19 205,74
18010900Орендна плата з фізичних осіб3 500,003 829,44109,41329,44
18030000Туристичний збір400,00284,4071,10-115,60
18030200Туристичний збір, плачений фізичними ообами400,00284,4071,10-115,60
18040000Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,що справлявся до 1 ічня 2015 року0,00-279,29 -279,29
18040100Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами,що справлявся до 1 січня 2015 року0,00-279,29 -279,29
18050000Єдиний податок46 600,0073 906,25158,6027 306,25
18050300Єдиний податок з юридичних осіб6 600,0012 380,00187,585 780,00
18050400Єдиний податок з фізичних осіб40 000,0061 526,25153,8221 526,25
20000000Неподаткові надходження1 000,001 680,65168,07680,65
22000000Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності1 000,00430,6543,07-569,35
22010000Плата за надання адміністративних послуг1 000,00416,7141,67-583,29
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг1 000,00416,7141,67-583,29
22090000Державне мито0,0013,94 13,94
22090100Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,0013,94 13,94
24000000Інші неподаткові надходження0,001 250,00 1 250,00
24060300Інші надходження0,001 250,00 1 250,00
40000000Офіційні трансферти427 100,00427 100,00100,000,00
41000000Від органів державного управління427 100,00427 100,00100,000,00
41030000Субвенції427 100,00427 100,00100,000,00
41035000Інші субвенція427 100,00427 100,00100,000,00
 Усього (без урахування трансфертів)138 710,00157 008,65113,1918 298,65
 Усього565 810,00584 108,65103,2318 298,65
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ269 861,77  
 Усього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рокуХ853 970,42  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 3
До рішення сесії сільської ради
№ 49 від 23.11.2016 р.

Звіт
про виконання спеціального фонду сільського бюджету
за I півріччя 2016 року

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюУточнений
план
Виконано
(касові видатки)
%
виконання
Відхилення
(+,-)
 ДОХОДИ    
10000000Податкові надходження0,001 196,70 1 196,70
19000000Інші податки та збори0,001 196,70 1 196,70
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення0,00959,39 959,39
19010300Надходження від розміщення відході у спеціально відведених для цього місцях чи обяєктах крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини0,00237,31 237,31
20000000Неподаткові надходження 100 264,0034 351,7634,3-65 912,24
25000000власні надходження бюджетних установ100 264,0034 351,76 -65 912,24
25010000Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством100 264,0034 351,76 -65 912,24
25010100Надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю100 264,0034 351,76 -65 912,24
 Разом доходів100 264,0035 548,4635,45-64 715,54
 Залишки коштів на 01.01.2016 рокуХ139 841,91  
 Всього доходів сільського бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2016 рХ175 390,37  
 ВИДАТКИ    
10116Органи місцевого самоврядування3 992,002 350,0058,87-1 642,00
70101Дошкільні заклади освіти121 81043 013,4435,31-78 796,56
100203Благоустрій міст,сіл,селищ34 211,0013 677,5639,98 
 Всього видатки160 01359 041,0036,90-100 972,00
 Перерахунок залишку-1 250,00   
 Залишок на 01.07.2016 р.х151 099,37  

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 4
До рішення сесії сільської ради
№ 49 від 23.11.2016 р.

Звіт
про фінансування за функціональною та відомчою структурою сільського бюджету по загальному фонду
за I півріччя 2016 року

Найменування видатків загального фондуВидатки всьогов тому числі
заробітна платаенергоносіїінші
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
уточнений
план
касові
видатки
%
виконання
Орган місцевого самоврядування485 614,00276 125,1956,86452 534,00255 730,5156,512 400,001 262,4652,6030 680,0019 132,2262,36
Дошкільні заклади освіти353 789,00328 531,3492,86317 745,00317 743,42100,0012 000,009 227,0176,8924 044,001 560,916,49
Інші культурно-освітні заклади і заходи105 709,0066 482,5862,8979 172,0061 703,3777,944 500,002 434,1954,0922 037,002 345,0210,64
Всього945 112,00671 139,1171,01849 451,00635 177,3074,7818 900,0012 923,6668,3876 761,0023 038,1530,01

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 5
До рішення сесії сільської ради
№ 49 від 23.11.2016 р.

Аналіз
фінансування і здійснення касових видатків загального фонду
за I півріччя 2016 року

КФК КЕКВНайменування видатків загального фонду за головним розпорядником коштівВидатки (грн.)
План уточненийПрофінансованоКасові видатки%абсолютне відхилення
профінансовано до планувиконання до планупрофінансовано до планувиконання до плану
4/35/34-35-3
 Старозбур'ївська сільська рада945 112,00671 139,11671 139,1171,0171,01-273 972,89-273 972,89
2111Заробітна плата697 788,00522 153,21522 153,2174,8374,83-175 634,79-175 634,79
2120Нарахування на заробітну плату151 663,00113 024,09113 024,0974,5274,52-38 638,91-38 638,91
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундируваня43 825,0015 885,3015 885,3036,2536,25-27 939,70-27 939,70
2220Медикаменти та перев'язувалi засоби 1 000,00999,84999,840,000,00-0,16-0,16
2230продукти харчування16 119,000,000,000,000,00-16 119,00-16 119,00
2240Оплата послуг (крім комунальних)15 637,006 149,176 149,1739,3239,32-9 487,83-9 487,83
2273Оплата електроенергії18 900,0012 923,6612 923,6668,3868,38-5 976,34-5 976,34
2800Інші поточні видатки180,003,843,842,132,13-176,16-176,16

Секретар сесії
Л. Д. Малашкіна
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021