СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ята сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 23.11.2016 № 48
с.Стара Збур’ївка
Про внесення змін до рішення четвертої сесії сільської ради VII cкликання від 11 січня 2016 року №18 «Про сільський бюджет на 2016 рік».

Розглянувши пропозиції головного бухгалтера Коваль І.М. щодо внесення змін до рішення четвертої сесії сільської ради VII cкликання від 11 січня 2016 року №18 «Про сільський бюджетна 2016 рік», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, враховуючи обсяг вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету станом на 01 січня 2016 року, а також у зв’язку з необхідністю забезпечення комп’ютерною технікою ДНЗ ясла-садок «Чаєчка» Старозбур`ївської сільської ради, на виконання сільської програми «Про сільську програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки», керуючись частиною 4 статті 14 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Внести зміни до рішення четвертої сесії сільської ради VII cкликання від 11 січня 2016 року №18 «Про сільський бюджет 2016 рік», а саме:
1.
1.
Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 33 090 гривень (Додаток 1):
1.
1.
1.
По ККД 18010400«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на 1 039 гривень;
1.
1.
2.
ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 30 778 гривень;
1.
1.
3.
ККД 22090100 «Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» на 23 гривні;
1.
1.
4.
ККД 24060300 «Інші надходження» на 1 250 гривень.
1.
2.
Зменшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 33 090 гривень:
1.
2.
1.
По ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 25 000 гривень;
1.
2.
2.
ККД 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 500 гривень;
1.
2.
3.
ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на 6 200 гривень;
1.
2.
4.
ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 1 390 гривень.
1.
3.
Спрямувати на покриття дефіциту загального фонду сільського бюджету вільний залишок бюджетних коштів, який утворився станом на 01 січня 2016 року в сумі 9 100 гривень, за КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на придбання вугілля, для опалення приміщення сільської ради у розмірі 8 500 гривень, та оплату відряджу вальних у розмірі 600 гривень. (Додаток 3).
1.
4.
Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду сільського бюджету вільний залишок бюджетних коштів, який утворився станом на 01 січня 2016 року по бюджету розвитку, за КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 10 000 гривень, на придбання комп’ютера для дитячого садка, на виконання сільської програми «Про сільську програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки». (Додаток 3)
1.
5.
Збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету на суму 15 686 гривень, за ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 15 390 гривень, у зв’язку з надходження благодійної допомоги ДНЗ ясла-садок «Чаєчка» Старозбур'ївської сільської ради; за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), у зв’язку з оприбуткуванням тари ДНЗ ясла - садок «Чаєчка» Старозбур'ївської сільської ради у сумі 296 грн. (Додаток 1).
1.
6.
Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 15 686 гривень, а саме: у зв’язку з оприбуткуванням благодійної допомоги, у вигляді - стіл однотумбовий, шкаф для одежі та альтанки у сумі 15 390 грн., а також оприбуткування тари від продуктів харчування у сумі 296 грн. (Додаток 3).
2.
Головному бухгалтеру Коваль І.М. внести зміни до бюджетних призначень сільського бюджету.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
До рішення сесії сільської ради
№ 48 від 23.11.2016 р.

Доходи на 2016 рік
(грн.)
КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
123456
10000000Податкові надходження117,00117,000,000,00
14000000Внутрішні податки на товари та послуги-25 000,00-25 000,000,000,00
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів-25 000,00-25 000,000,000,00
18000000Місцеві податки25 117,0025 117,000,000,00
18010000Податок на майно25 117,0025 117,000,000,00
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості-500,00-500,000,000,00
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості1 039,001 039,000,000,00
18010600Орендна плата з юридичних осіб-6 200,00-6 200,000,000,00
18010700Земельний податок з фізичних осіб30 778,0030 778,000,000,00
20000000Неподаткові надходження15 569,00-117,0015 686,000,00
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності-1 367,00-1 367,000,000,00
22010000Плата за надання адміністративних послуг-1 390,00-1 390,000,000,00
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг-1 390,00-1 390,000,000,00
22090000Державне мито23,0023,000,000,00
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування23,0023,000,000,00
24000000Інші неподаткові надходження1 250,001 250,000,000,00
24060000Інші надходження1 250,001 250,000,000,00
24060300Інші надходження1 250,001 250,000,000,00
25000000Власні надходження бюджетних установ15 686,000,0015 686,000,00
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством296,000,00296,000,00
25010400Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)296,000,00296,000,00
25020000Інші джерела власних надходжень бюджетних установ15 390,000,0015 390,000,00
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки15 390,000,0015 390,000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ15 686,000,0015 686,000,00

Секретар сесії
Л. Д. МалашкінаДодаток 3
До рішення сесії сільської ради
№ 48 від 23.11.2016 р.

РОЗПОДІЛ
видатків на 2016 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Всьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуВсьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
12345678910111213141516
01  Старозбур'ївська сільська рада9 100,009 100,000,008 500,000,0025 686,001 936,000,000,0023 750,0010 000,0034 786,00
 010000 Державне управління9 100,009 100,000,008 500,000,000,000,000,000,000,000,009 100,00
 0101160111Органи місцевого самоврядування9 100,009 100,000,008 500,000,000,000,000,000,000,000,009 100,00
 070000 Освіта0,000,000,000,000,0025 686,001 936,000,000,0023 750,0010 000,0025 686,00
 0701010910Дошкільні заклади освіти0,000,000,000,000,0025 686,001 936,000,000,0023 750,0010 000,0025 686,00
 Всього9 100,009 100,000,008 500,000,0025 686,001 936,000,000,0023 750,0010 000,0034 786,00

Секретар сесії
Л. Д. Малашкіна
1
Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
2
Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019