СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 20.04.2016 № 31
с.Стара Збур’ївка
Про стан виконання сільського бюджету за I квартал 2016 року.

 
Старозбур’ївською сільською радою проведена певна робота по виконанню сільського бюджету за I квартал 2016 року.
 
У січні-березні 2016 року до загального фонду бюджету надійшло 70 590,30 грн.. податків і зборів, що становить 138,14 % до планових показників. Понад план отримано 19 490,30 грн.,найбільшу дохідну частину становить єдиний податок з фізичних осіб 25 388,42 грн. та орендна плата з юридичних осіб 20 875,60 грн..
 
За січень-березень 2016 року до бюджету сільської ради з районного бюджету надійшло 213 500 грн. іншої субвенції (100% до планових призначень на відповідний період).
 
До спеціального фонду бюджету сільської ради за січень-березень цього року надійшло 14 324,56 грн., з них 14 297,72 грн.. батьківська плата за харчування, що становить 14,26 % від річного плану(100 264 грн.).
 
За I квартал 2016 року видатки по загальному фонду сільського бюджету становлять 284 642,67 грн.,що становить 83,54% до планових показників (план на звітну дату 340 733 грн.) з них на захищені статті – 277 681,78 грн., що становить 97,55% від загальних видатків.
 
По спеціальному фонду бюджету видатки становлять 27 058,64 грн., з них 18 712,91 грн. видатки на продукти харчування по ДНЗ ясла-садок «Чаєчка», що становить 18,66% від річного плану, та 8 345,73 грн. видатки по благоустрію, які фінансувалися за рахунок вільних залишків, що склалися на 01.01.2016 рік.
 
Кредиторська заборгованість по видаткам на звітну дату відсутня.
 
Залишок заблокованих коштів по спеціальному рахунку у відділені АКБ Україна станом на 01.04.2016 року становить 1 172,37 грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на звітну дату становить 9 273,99грн., за доходами по спеціальному фонду по КФК 070101 7 865,49грн., плата за харчування по ДНЗ ясла садок «Чаєчка», за видатками по КФК 010116 – 1 408,50 грн., за підписку газети «Бюджетна бухгалтерія».У порівняні з початком року динаміка дебіторської заборгованості є такою: КФК 010116 зменшена з 1 878 грн. на 1 408,50 грн., а саме на 469,50 грн., по КФК 070101 збільшена з 5 916,34 грн. на 7 865,49грн., а саме на 1 949,15 грн..
 
Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт про виконання сільського бюджету за I квартал 2016 року та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за I квартал 2016 року за доходами загального фонду 284 090,30 грн.,з них 213 500 грн. інша субвенція та видатками загального фонду 284 642,67 грн.. За доходами спеціального фонду в сумі 14 324,56 грн. та видатками спеціального фонду 27 058,64 грн..
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
3.
З метою поліпшення стану виконання сільського бюджету по спеціальному фонду будуть вжиті заходи, щодо збільшення доходів шляхом батьківської плати за харчування.

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021