СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 11.01.2016 № 18
с.Стара Збур’ївка
Про сільський бюджет на 2016 рік.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

Внести зміни до рішення тридцять дев’ятої сесії сільської ради VI скликання від 12.02.2015 № 361 «Про сільський бюджет на 2015 рік», а саме:
1.
Визначити на 2016 рік:
-
доходи сільського бюджету у сумі 1 383 364,00 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 283 100,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 100 264,00 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
-
видатки сільського бюджету у сумі 1 383 364,00 грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 283 100,00 грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету 100 264,00 грн., згідно з додатком №2 цього рішення.
2.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 гривень.
3.
Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів на 2016 рік за рахунок іншої субвенції з районного бюджету.
4.
Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
-
оплата праці працівників бюджетних установ;
-
нарахування на заробітну плату;
-
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
-
забезпечення продуктами харчування;
-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
5.
Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові В.В. Маруняку у міжсесійний період видавати розпорядження щодо перерозподілу обсягів трансфертів з державного та обласного бюджету з подальшим наданням пропозицій Cтарозбур’ївській сільській раді по внесенню змін до рішення про сільський бюджет на 2016 рік та отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
6.
Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
7.
Встановити, що додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019