СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 11.01.2016 № 17
с.Стара Збур’ївка
Про стан виконання сільського бюджету за 2015 рік.

 
Розглянувши поданий головним бухгалтером звіт по виконанню сільського бюджету за 2015 рік, сільська рада відмітила, що:
 
На кінець 2015 року по загальному фонду сільського бюджету було невиконання доходів, тому Старозбур’ївською сільською радою, згідно з рішенням третьої сесії VII скликання № 11 від 14.12.2015 року Про внесення змін до рішення тридцять дев’ятої сесії сільської ради VI скликання від 12.02.2015 року № 361 «Про сільський бюджет», були внесені зміни до бюджету, а саме: зменшено план доходів та видатків на 130 000 грн., таким чином план доходів став 345 000 грн..
 
За 2015 рік до загального фонду бюджету надійшло 367 076,48 грн. податків і зборів, що становить 106,4 % до планових показників (план 345 000грн.). Понад план отримано 22 076,48 грн., найбільшу дохідну частину становить земельний податок з фізичних осіб 126 989,34грн., акцизний податок 38 890,63 грн., єдиний податок з фізичних осіб 76 258,75 грн., орендна плата з юридичних осіб 81 774,59 грн..
 
За 2015 рік до бюджету сільської ради з районного бюджету надійшло 852 603,85грн. іншої субвенції (100% до планових призначень на відповідний період), стабілізаційної дотації 99 800грн., та 44 760,24грн. на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
 
До спеціального фонду бюджету сільської ради протягом цього року надійшло 94 976,78 грн., з них 49 847,20 грн.. батьківська плата за харчування, що становить 51,71% від річного плану (96390 грн.) та 43 887 грн. від продажу земельної ділянки, що не було заплановано на початку року.
 
За 2015 рік видатки по загальному фонду сільського бюджету становлять 1 487 103,17 грн., з них на захищені статті – 1 361 899,89 грн., що становить 91,58% від загальних видатків.
 
По спеціальному фонду бюджету видатки становлять 75 892,49 грн., що є 55,26% від річного плану.
 
Кредиторська заборгованість по видаткам по загальному фонду, яка склалася на початок 2015 року по КФК 010116 у сумі 1 873,53 грн., була зареєстрована та погашена, станом на 01.01.2016 рік кредиторська заборгованість відсутня.
 
Залишок заблокованих коштів по спеціальному рахунку у відділені АКБ Україна станом на 01.10.2015 року становить 1 172,37 грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на звітну дату становить 7 794,34 грн.: по спеціальному фонду КФК 070101 - 5 916,34 грн., по КЕКВ 2230 «Батьківська плата за харчування» та по загальному фонду КФК 010116 – 1 878 грн., по КЕКВ 2210» Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за підписку газети «Бюджетна бухгалтерія».
 
У порівняні з початком року динаміка дебіторської заборгованості є такою: по КФК 010116 збільшена з початку року на 1 878,00 грн., по КФК 070101 збільшена з 2 872,53 грн. на 5 916,34 грн. а саме на 3 043,81 грн.

Розглянувши наданий головним бухгалтером звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

Внести зміни до рішення тридцять дев’ятої сесії сільської ради VI скликання від 12.02.2015 № 361 «Про сільський бюджет на 2015 рік», а саме:
1.
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік за доходами загального фонду 1 717 975,57 грн.,з них 852 603,85грн. інша субвенція, 99 800 грн., стабілізаційна дотація на захищені статті, 44 760,24 інша субвенція на проведення виборів сільських, селищних, міських голів та 353 735 грн. кошти, які були перенесені з вільних залишків станом на 01.01.2015 року, а саме екологічний податок – 16 717,05грн., та єдиний податок – 337 017,95 грн.,згідно рішення сорокової сесії сільської рада VI скликання № 370 від 05.05.2015 року та видатками загального фонду 1 487 103,17 грн.. За доходами спеціального фонду в сумі 102 572,87 грн., з них 43 887 грн., кошти отримані від продажі землі та видатками спеціального фонду 68 429,04 грн..
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019