СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцята сесія сільської ради VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 22.10.2013 № 282
с. Стара Збур’ївка
Про встановлення ставок єдиного податку на 2014 рік для приватних підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Відповідно до Закону України від 04.11.2011 №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування та звітності» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.Встановити на території Старозбур’ївської сільської ради починаючи з 01.01.2014 року ставки єдиного податку в наступних розмірах:
-для фізичних осіб 1-ої категорії, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом року не перевищує 150 тис. грн., дорівнює 5% розміру мінімальної заробітної плати;
-для фізичних осіб 2-ої категорії, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів у сфері ресторанного господарства. При цьому, річний обіг коштів не повинен перевищувати 1 млн. грн., а кількість залучених найманих працівників - 10 осіб, ставка єдиного податку становить 10% розміру мінімальної заробітної плати;
-для фізичних осіб 3-ої категорії, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв : не використовують працю найманих осіб, або кількість які не перевищують з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн. Для них розмір єдиного податку становитиме 3% від отриманої виручки за умов сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ.
2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.
3.Затвердити Положення про єдиний податок (Додаток №1).
4.Забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Державної податкової інспекції у Голопристанському районі.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцятої сесії Старозбур’ївської сільської ради
№282    22.10.2013

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

1.Загальні положення
Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України.
2.Платники податку
Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і які при цьому у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали такий спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
Платники єдиного податку поділяються на такі групи:
2.1.Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;
2.2.Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
-обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку,визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.
2.3.Третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
-обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
2.4.Четверта група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
-середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
-обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
3.Ставки та порядок обчислення податку
3.1.Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.
3.2.Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.
3.3.Для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:
3.3.1.3% відсотки доходу - у разі сплати податку на Додану вартість згідно з Податковим кодексом України;
3.3.2.5% відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
3.4.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:
а)до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2 цього Положення;
б)до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
в)до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
г)до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
3.5.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
3.6.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
4.Податковий (звітний) період
4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.
4.2.0собливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2 - 294.7 статті 294 Податкового кодексу України.
5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
5.1.Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, pік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.
5.2.Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
5.3.Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
5.4.Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
5.5.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
6.Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
6.1.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.
6.2.Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.
6.3.Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.
6.4.Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображається обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1.ст.295 Податкового кодексу України.
6.5.Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
7.0собливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
7.1.Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1)податку на прибуток підприємств;
2)податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
3)податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;
4)земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
5)збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
6)збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
7.2.Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1. ст.297 Податкового кодексу України, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.
7.3.Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.
8.Відповідальність платника єдиного податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар сільської ради
О. В. РасторгуєваХерсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019