СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія сільської ради VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 31.08.2011 № 116
с.Стара Збур’ївка
Про місцеві податки та збори на території Старозбур'ївської сільської ради на 2011р.

На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши затверджений робочою комісією з прискореного перегляду регуляторних актів перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та визнання їх такими що втратили чинність, або скасування, згідно статей 8, 10, 12, 267, 268 Податкового кодексу України, Закону України «Про систему оподаткування», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити на території Старозбур'ївської сільської ради дію слідуючих видів податків та зборів.
1.1. Місцеві податки:
- єдиний податок.
1.2. Місцеві збори:
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- туристичний збір.
2. Порядок сплати місцевих податків та зборів проводити на підставі «Положення про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів (Додаток 1)
3. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету Старозбур'ївської сільської ради.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Старозбур'ївської сільської ради шостого скликання від 14.12.2010р. №32 «Про місцеві податки та збори на 2011 рік», що не відповідає принципам державної регуляторної політики.
5. Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати місцевих податків та зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Старозбур’ївської
сільської ради від 31.08.2011 № 116

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначено на підставі ст. 267 Податкового кодексу України.
1. Платники збору.
1.1. Платники збору є суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статею порядку торгові патенти та проводять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних лотерей ).
2. Ставка збору.
2.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з наданням платних послуг встановлюється органом місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати установленої законом на 1 січня 2011 року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.
2.2. Ставка збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з наданням платних послуг встановлюється в таких межах:
- на території населеного пункту - до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
3. Строки сплати збору:
а) за провадження торгівельної діяльності з придбанням короткотермінового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
б) за провадження торгівельної діяльності ( крім торгівельної діяльності з придбаним короткотермінового торгового патенту) - діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;
в) на здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Секретар сільської ради
О. В. РасторгуєваЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Старозбур’ївської
сільської ради від 31.08.2011 № 116

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету туристичного збору.

Туристичний збір визначається на підставі статті 268 Податкового кодексу України.
1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховується до місцевого бюджету.
2. Платники збору.
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно - територіальної одиниці на якій діє рішення Старозбур'ївської сільської ради про в становлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах найму, у селі Стара Збур'ївка;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
є) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.
3. Ставки збору.
3.1. Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.
4. База справляння збору.
4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього положення, за вирахуванням податку на додану вартість.
4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.
5. Податкові агенти.
5.1. Згідно з рішенням Старозбур'ївської сільської ради справляння збору може здійснюватися адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно - курортними закладами.
6. Особливості справляння збору
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
7. Порядок сплати збору
7.1. Збір сплачується до бюджету Старозбур'ївської сільської ради авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
7.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської ради
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2020