СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л
П’ятої сесії сільської ради VII скликання

03 березня 2016 року
Початок роботи о 14-00
Зал засідань сільської ради

Відкриває і веде сесію сільський голова Маруняк В.В.

МАРУНЯК В.В. – Шановні депутати! Із загальної кількості 14 депутатів сільської ради на п’ятій сесії присутні 10 депутати, відсутні з поважних 4 депутати - "Список депутатів додається до протоколу".
 
На п’ятій сесії сільської ради VІІ скликання присутні: спеціаліст ІІ категорії з земельних питань Старозбур’ївської сільської ради Горбунова Т.А., в.о. головного бухгалтера Старозбур’ївської сільської ради Кравченко І.А., завідувач дошкільним навчальним закладом ясла-садок «Чаєчка» Старозбур’ївської сільської ради Вечер В.С., директор комунального закладу культурно-дозвіллєвого комплексу «Дніпрова чайка», що не є депутатами сільської ради - "Список додається до протоколу".
Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную відкрити п'яту сесію сільської ради сьомого скликання. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб розпочати роботу п'ятої сесії сільської ради, прошу голосувати? Проти? Немає. Утримався? Немає.
П'ята сесія сільської ради сьомого скликання оголошується відкритою.
МАРУНЯК В.В. – Відповідно до Регламенту сільської ради до початку розгляду питань порядку денного повідомляю що сьогодні вперше буде проходити поіменне голосування та звертаю увагу депутатів на необхідність дотримання регламенту сільської ради та дисципліни на пленарному засіданні.
МАРУНЯК В.В. – У кого ще будуть повідомлення чи оголошення? Немає.
МАРУНЯК В.В. – Шановні депутати! Відповідно до Регламенту сільської ради в зв’язку з відсутністю двох членів лічильної комісії, обраної на другій сесії сільської ради VІІ скликання, для організації роботи п'ятої сесії необхідно обрати лічильну комісію. Дозвольте запропонувати вам для підрахунку результатів голосування під час роботи сесії лічильну комісію у складі:
Кривобородько Віктор Григорович
- депутат сільської ради VІІ скликання
Пучкова Світлана Миколаївна
- депутат сільської ради VІІ скликання
Рудковський Володимир Михайлович
- депутат сільської ради VІІ скликання
ВИРІШИЛИ:
Обрати лічильну комісію в запропонованому складі.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10. Проти? Немає. Утримався? Немає. Лічильна комісія затверджена.
МАРУНЯК В.В. – Відповідно до Регламенту сільської ради функції секретаря сесії на пленарному засіданні виконує секретар сільської ради.
МАРУНЯК В.В. – Прошу лічильну комісію та секретаря приступити до роботи.
МАРУНЯК В.В. – Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи п'ятої сесії сільської ради. Порядок денний та регламент вам роздані. Чи є необхідність їх зачитувати?
Немає.
У кого будуть зміни, доповнення, чи уточнення до порядку денного та регламенту?
Немає.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний п'ятої сесії сільської ради VІI скликання без змін і доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10. Проти? Немає. Утримався? Немає. Порядок денний затверджено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
п'ятої сесії сільської ради VІІ скликання
1.
Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Старозбур’ївської сільської ради VІI скликання.
Доповідає: секретар сільської ради Расторгуєва О.В.
2.
Про затвердження звіту про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2015 рік.
Доповідає: сільський голова Маруняк В.В.
3.
Про фінансування видатків за рахунок вільного залишку спеціального фонду сільського бюджету.
Доповідає: в.о. головного бухгалтера сільської ради Кравченко І.А.
4.
Про внесення змін до рішення четвертої сесії сільської ради VІI скликання від 11 січня 2016 року № 18 « Про сільський бюджет на 2016 рік».
Доповідає: в.о. головного бухгалтера сільської ради Кравченко І.А.
5.
Про розроблення детального плану території для містобудівних потреб на території с. Стара Збур’ївка.
Доповідає: спеціаліст ІІ категорії з земельних питань Горбунова Т.А.
6.
Про надання відпустки без збереження заробітної плати сільському голові Старозбур’ївської сільської ради Маруняку Віктору Васильовичу.
Доповідає: секретар сільської ради Расторгуєва О.В.
7.
Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради.
Доповідає: сільський голова Маруняк В.В.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити регламент роботи п’ятої сесії сільської ради VІI скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Регламент затверджено.
РЕГЛАМЕНТ
роботи п'ятої сесії сільської ради VІІ скликання
1. Доповідь з першого, другого, п’ятого питання
- до 5 хв.
2. Доповідь з третього, четвертого, шостого питання
- до 3 хв.
3. Доповідь з сьомого питання
- до 10 хв.
Виступи депутатів та запрошених з питань порядку денного
- до 2 хв.
Різне
- до 10 хв.
Сесію провести за 1 годину без перерви.
1.
СЛУХАЛИ:
РАСТОРГУЄВУ О.В. яка розповіла про внесені зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань та про необхідність внесення змін та доповнень до Регламенту сільської ради.
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до Регламенту роботи Старозбур’ївської сільської ради VІI скликання та прийняти запропонований проект як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - Результати поіменного голосування та рішення "Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Старозбур’ївської сільської ради VІI скликання" додаються до протоколу.
2.
СЛУХАЛИ:
МАРУНЯК В.В., який прозвітував про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2015 рік - "Звіт додається до протоколу".
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2015 рік( Звіт додається) та прийняти запропонований проект як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - "Результати поіменного голосування та рішення "Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Старозбур’ївської сільської ради VІI скликання" додаються до протоколу".
3.
СЛУХАЛИ:
КРАВЧЕНКО І.А., яка доповіла про фінансування видатків за рахунок вільного залишку спеціального фонду сільського бюджету та наголосила що джерелом фінансування являються вільні залишки коштів, що склалися в сільському бюджеті по спеціальному фонду станом на 01 січня 2016 року по дошкільному навчальному закладу.
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав проект рішення
ВИРІШИЛИ:
Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету, шляхом фінансування на суму 21546 гривень та прийняти запропонований проект як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - "Результати поіменного голосування та рішення "Про фінансування видатків за рахунок вільного залишку спеціального фонду сільського бюджету " додаються до протоколу".
4.
СЛУХАЛИ:
КРАВЧЕНКО І.А. яка доповіла про внесення змін до рішення четвертої сесії сільської ради VII скликання від 11 січня 2016 року № 18 "Про сільський бюджет на 2016 рік «та наголосила про перекид коштів в сумі 10700 гривень з дошкільного навчального закладу комунальному закладу культурно- дозвіллєвому комплексу «Дніпрова чайка».
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав проект рішення
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до рішення четвертої сесії сільської ради VII скликання від 11 січня 2016 року № 18 "Про сільський бюджет на 2016 рік» та прийняти запропонований проект як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - "Результати поіменного голосування та рішення "Про внесення змін до рішення четвертої сесії сільської ради VII скликання від 11 січня 2016 року № 18 "Про сільський бюджет на 2016 рік « " додаються до протоколу".
5.
СЛУХАЛИ:
РАСТОРГУЄВУ О.В. яка доповіла про розроблення детального плану території для містобудівних потреб на території с.Стара Збур’ївка
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав проект рішення
ВИРІШИЛИ:
Розробити детальний план території земельної ділянки громадянам в с. Стара Збур’ївка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та прийняти запропонований проект як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - "Результати поіменного голосування та рішення "Про розроблення детального плану території для містобудівних потреб на території с. Стара Збур’ївка « " додаються до протоколу".
6.
СЛУХАЛИ:
РАСТОРГУЄВУ О.В. яка повідомила про заяву сільського голови щодо надання відпустки без збереження заробітної плати в зв’язку з сімейними обставинами та зачитала проект рішення
ВИРІШИЛИ:
Прийняти запропонований проект рішення "Про надання відпустки без збереження заробітної плати сільському голові Старозбур’ївської сільської ради Маруняку Віктору Васильовичу", як рішення сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За? 10 Проти? Немає. Утримався? Немає. Не голосували? Немає. Рішення прийнято - "Результати поіменного голосування та рішення "Про надання відпустки без збереження заробітної плати сільському голові Старозбур’ївської сільської ради Маруняку Віктору Васильовичу " додаються до протоколу".
7.
СЛУХАЛИ:
МАРУНЯК В.В., який ознайомив з проектом рішення «Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ:
Прийняти запропонований проект рішення "Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2016 рік ", як рішення сільської ради
МАРУНЯК В.В. Наголосив що всі питання порядку денного п'ятої сесії сільської ради VІІ скликання розглянуто. Запитав чи будуть у депутатів зауваження, пропозиції щодо ведення сесії? Оголосив п'яту сесію районної ради VІІ скликання закритою.
МАРУНЯК В.В. Відповідно до Регламенту сільської ради після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання відводиться 20 хвилин для навчання депутатів, повідомлень та оголошень. Слово для проведення навчання депутатів надається спеціалісту ІІ категорії з земельних питань сільської ради Горбуновій Т.А,
ГОРБУНОВА Т.А. – проінформувала депутатів про зміни в земельному законодавстві та наголосила про повноваження сільської ради щодо вирішення земельних питань.
МАРУНЯК В.В. – Запитав чи будуть у депутатів зауваження, пропозиції щодо ведення сесії? Оголосив п'яту сесію сільської ради VІІ скликання закритою.

Сільський голова
В. В. Маруняк
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021