СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л
Загальних зборів громадян
Проведення громадських слухань з обговорення проекту рішення сільської ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад

16 грудня 2017 року
Час проведення: о 13-00
Місце проведення: сільський Будинок культури

ПРИСУТНІ:
Учасники громадських слухань членів територіальної громади с.Стара Збур’ївка в кількості 25 осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії слухань.
2.
Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
3.
Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
4.
Про схвалення тексту меморандуму між Старозбур’ївською сільською радою та Голопристанською міською радою.

1.
СЛУХАЛИ:
Про обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії громадських слухань.
ВИСТУПИЛИ:
КОРНЄЙ І.Л. – запропонував обрати головою громадських слухань сільського голову Маруняка В.В.
МАРУНЯК В.В. – запропонував обрати секретарем громадських слухань секретаря ради Расторгуєву О.В., лічильну комісію в складі трьох чоловік: Шишкін В.С., Гринько О.П., Малашкіну Л.Д.
КРАВЧЕНКО О.М. – яка запропонувала голосувати списком.
ГОЛОСУВАЛИ:
За
24
Проти
Немає
Утримався
Немає
Не голосували
1
Всього було присутніх жителів під час даного голосування
25
УХВАЛИЛИ:
1.
Обрати головою громадських слухань - сільського голову Маруняка В.В.; секретарем громадських слухань - секретаря ради Расторгуєву О.В.
2.
Затвердити лічильну комісію громадських слухань у складі трьох чоловік: інспектора по податках сільської ради Гринько О.П., депутата районної ради Шишкіна В.С., депутата сільської ради Малашкіну Л.Д.
ГОЛОСУВАЛИ:
За
24
Проти
Немає
Утримався
Немає
Не голосували
1
Всього було присутніх жителів під час даного голосування
25
2.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань.
ВИСТУПИЛИ:
Голова громадських слухань МАРУНЯК В.В. – запропонував:
1.
Затвердити наступний порядок денний:
1.
Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Доповідає: сільський голова Маруняк В.В.
2.
Про схвалення тексту меморандуму між Старозбур’ївською сільською радою та Голопристанською міською радою.
Доповідає: сільський голова Маруняк В.В.
2.
Затвердити наступний регламент роботи:
Вступне слово головуючого до 5 хвилин; доповідь до 10 хвилин; для виступу присутніх до 2 хвилин; для запитань до 1 хвилин. Різне до 10 хвилин. В різному надати слово депутату Голопристанської ради Шишкіну Володимиру Сергійовичу для звіту перед виборцями.
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити наступний порядок денний:
1.
Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
2.
Про схвалення тексту меморандуму між Старозбур’ївською сільською радою та Голопристанською міською радою.
2.
Затвердити наступний регламент роботи:
Вступне слово головуючого до 5 хвилин; доповідь до 10 хвилин; для виступу присутніх до 2 хвилин; для запитань до 1 хвилин. Різне до 10 хвилин. В різному надати слово депутату Голопристанської ради Шишкіну Володимиру Сергійовичу для звіту перед виборцями.
ГОЛОСУВАЛИ:
За
24
Проти
Немає
Утримався
Немає
Не голосували
1
Всього було присутніх жителів під час даного голосування
25
3.
СЛУХАЛИ:
Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – сільський голова Старозбур’ївської сільської ради, який наголосив, що 19 жовтня 2017 року в м. Гола Пристань відбулося засідання спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання (приєднання) територіальних громад, на якому вирішено розроблені і обговорені проекти рішень «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» взяти за основу. Міському голові Бабичу О.В. та сільському голові Маруняку В.В. забезпечити протягом 60 днів проведення обов’язково громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого винести питання про його схвалення на розгляд міської і сільської рад. Зачитав проект рішення « Про схвалення проекту рішення сільської ради « Про добровільне об’єднання територіальних громад».
ЩУР Т.О. – яка задала питання: чи правомірними являються громадські слухання з дуже малою кількістю громадян та куди в зв’язку з ліквідацією сільської ради підуть працювати спеціалісти нинішньої Старозбур’ївської сільської ради.
НЄМОВ С.Г. – який запитав чи є сенс проводити дані громадські слухання, як можна об’єднатися з Голопристанською міською радою, місто Гола Пристань обласного значення.
На всі запитання МАРУНЯК В.В. дав ґрунтовні відповіді, які задовольнили запитуючих та не викликали суперечностей.
ВИРІШИЛИ:
Схвалити проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад та винести питання про його схвалення на розгляд сільської ради. Рішення громадських слухань членів територіальної громади № 1 «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» додається до протоколу.
ГОЛОСУВАЛИ:
За
21
Проти
Немає
Утримався
2
Не голосували
2
Всього було присутніх жителів під час даного голосування
25
4.
СЛУХАЛИ:
Про меморандум між Старозбур’ївськорю сільською радою та Голопристанською міською радою.
ВИСТУПИЛИ:
МАРУНЯК В.В. – зачитав текст меморандуму та наголосив , що необхідно зазначити в меморандумі щоб сільський староста був зареєстрований та проживав на території села Стара Збур’ївкав та якщо не будуть проводитись вибори старости, то щоб його кандидатура погоджувалась на сходах громадян. Також наголосив, що всі питання, які стосуються інтересів с. Стара Збур'ївка до розгляду на сесіях об’єднаної територіальної громади, необхідно вирішувати на сходах громади с. Стара Збур’ївка. Визначив пріоритетні заходи щодо розвитку громади, особливо відмітив першочергові шість:
- будівництво туалету в будівлі Старозбур’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
- освітлення вулиць Набережна та Ярмаркова;
- пільговий проїзд на маршруті с. Стара Збур’ївка – м. Гола Пристань та в зворотному напрямі;
- ремонт доріг;
- опалення сільського Будинку культури;
- вивіз твердих побутових відходів.
ВИРІШИЛИ:
Схвалити текст меморандуму між Старозбур’ївськорю сільською радою та Голопристанською міською радою та винести питання про його схвалення на розгляд сесії сільської ради. Рішення громадських слухань членів територіальної громади №2 «Про схвалення тексту меморандуму між Старозбур’ївською сільською радою та Голопристанською міською радою «додається до протоколу.
ГОЛОСУВАЛИ:
За
22
Проти
Немає
Утримався
2
Не голосували
1
Всього було присутніх жителів під час даного голосування
25
5.
СЛУХАЛИ:
Маруняк В.В., наголосив, що питання порядку денного громадських слухань вичерпано. Переходимо до різного. Надаємо слово депутату Голопристанської районної ради для звітування перед виборцями.
ВИСТУПИЛИ:
ШИШКІН В.С. – звітував перед виборцями про роботу в Голопристанській раді (Звіт додається до протоколу).
КОРНЄЙ І.Л. – подякував Шишкіну В.С. від членів громади за плідну роботу, як депутата районної ради, за допомогу в ремонті дороги, капітальному ремонті вікон та дверей Старозбур’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на енергозберігаючі.

Голова громадських слухань
В.В.Маруняк
Секретар слухань
О.В.Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2020