СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету сільської ради
23.01.2014 № 6
Затверджено
Рішення сільської ради
11.02.2014 № 306

ПРОГРАМА
економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради
на 2014 рік

ВСТУП
до Програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради
на 2014 рік

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2014 рік (далі – Програма) підготовлена за пропозиціями структурних підрозділів сільської ради, територіальних органів міністерств на підставі головних положень і завдань програми Президента України В.Ф.Януковича "Україна - для людей", Стратегії розвитку України до 2020 року "Україна 2020. Стратегія національної модернізації", програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України".
Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку сільської ради на 2014 мають значення, щодо узгодженого формування основних показників економічного і соціального розвитку сільської ради на 2014 рік.
Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку сільської ради на 2014 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – відновлення економічного зростання, що стане базовою передумовою для розв’язання існуючих соціальних проблем і поліпшення якості життя населення.
Завдання та заходи Програми сформовано відповідно до стратегічних цілей Стратегії економічного і соціального розвитку Голопристанського району до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 25 січня 2012 року № 66, з урахуванням завдань у відповідних галузях і сферах діяльності та спільних заходів за пріоритетними напрямами, які здійснюватимуться у наступному році згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою.
Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку сільської ради.
I
Соціально-економічний розвиток сільської ради в 2013 році.
Характерною ознакою 203 року є впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку сільської ради, збереження основних чинників збалансованого економічного і соціального розвитку сільської ради та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу.
Рівень сплати за енергоносії по сільській раді мав сталу позитивну динаміку протягом року. Цьому сприяв спільний з надавачами цих послуг моніторинг рівня оплати за використані енергоносії бюджетними установами, підприємствами, організаціями та населенням.
У сфері торгівлі зберігається тенденція росту роздрібного товарообороту. Працюють одинадцять торгових точок, бар «Чавуда» та кафе - магазин. Потреба населення сільської ради у хлібові, хлібобулочних виробах, борошні, олії, крупах та макаронних виробах повністю забезпечена за рахунок продукції місцевих товаровиробників регіону. Продовжується газифікація населеного пункту. Всього газифіковано 405 дворів, газифіковано дві школи – інтернати, завершується робота з газифікації Свято – Троїцької церкви та по виготовленню документації корпусу молодших класів Старозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. На території сільської ради розвивається туризм, прокладено туристичні маршрути по водоймах пониззя Дніпра. Працює туристично - спортивний комплекс «Збур’ївський кут». Протягом звітного періоду відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та по сплаті за енергоносії. За даний період збережено мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я. Відкриттю дошкільний навчальний заклад на дві групи, який охоплює 46 дітей дошкільним навчанням.. Проводиться робота по забезпеченню соціальної підтримки сімей. Всього в селі 18 багатодітних сімей. Сім’ям надається консультативна та матеріальна допомога. Всі діти відвідують заклади освіти.
Сільська рада сприяє в отриманні громадянами документів на право власності на земельні ділянки, проводить роботу по продажу земельних ділянок під раніше приватизованими об’єктами. Працює Інтернет бібліотеку в сільській бібліотеці – філіал та щомісяця проводиться плата за Інтернет в розмірі 200 гривень.. Проведено облаштування та розширення території відпочинку громадян біля річки (об лаштоване місце для купання та проведення Свята Івана Купала).
До бюджету сільської ради надійшло 819,9 грн.(план 817,4 грн), що становить 100,3 відсотки до планових показників звітного періоду в т. ч. власних доходів надійшло 786,7 тис. грн. при плані 809,2 тис. грн., що становить 97,2 відсотки до планових показників.
Питання заборгованості із виплати заробітної плати знаходилося на постійному контролі. За 2013 рік року заборгованість на підприємствах відсутня.
Забезпечено всі соціальні гарантії населенню, передбачені законодавством.
У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров'я, освіти та культури.
Сільський заклад охорони здоров'я підпорядковується комунальному підприємству "Голопристанська центральна районна лікарня", фінансування з районного бюджету.
Проводиться своєчасне виявлення хворих на туберкульоз, цукровий діабет, онкозахворювання.. Надається допомога, особам, які потребують лікування на дому виїздним характером лікарів хірургів, невропатологів, та лікарів за необхідністю діагнозу.
В освітянській сфері продовжуються роботи щодо оснащення групових приміщень дошкільного навчального закладу "Чаєчка" села Стара Збур’ївка.
Власними силами постійно надається допомога в обладнанні спортивного майданчику у Старозбур’ївської загальноосвітньої школи.
Вжито заходів щодо організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Безоплатними обідами забезпечені всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей та учні 1 - 4 класів.
Діяльність закладів культури була спрямована на проведення заходів в рамках державних свят, на організацію культурного дозвілля населення та виявлення талановитої молоді, на підвищення ролі закладів культури сільської місцевості у встановлені їх як центрів організації дозвілля. Щотижня проводились вечори молоді молодіжною організацією «Дніпрова Чайка» та показ фільмів.
За рахунок отриманого фінансування вживалися відповідні заходи для збереження мережі закладів культури та покращення їх технічного і матеріального стану.
Приділено значну увагу вирішенню соціальних проблем сільської ради.
Вчасно та в повному обсязі надавались консультації щодо оформлення державні допомоги сім'ям з дітьми; малозабезпеченим сім'ям; сім'ї з інвалідами дитинства та дітьми-інвалідами; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" та інші види допомог.
Вдалося закріпити позитивну тенденцію до зменшення числа бездоглядних і безпритульних дітей. Удосконалено діяльність із соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
У селі здійснено заходи з благоустрою й санітарного утримання.
У 2014 році продовжиться реалізація в сільській раді державної політики, спрямованої на відновлення та закріплення тенденції стійкого соціально-економічного розвитку сільської ради з зростанням добробуту та якості життя громадян.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку сільської ради та наявних проблем у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи на 2013 рік в умовах впровадження державою реформ, які потребують нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу сільської ради, для досягнення якісно нового рівня ефективності ті економіки та життя населення.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2014рік
1Ініціатор та розробник ПрограмиВиконком Старозбур’ївської сільської ради
2Співрозробники ПрограмиСтруктурні підрозділи сільської ради
3Відповідальний виконавець ПрограмиВиконком Старозбур’ївської сільської ради
4Учасники ПрограмиСтруктурні підрозділи сільської ради, установи, організації с, заклади, підприємства
5Терміни реалізації Програми2014 рік
6Основні джерела фінансування ПрограмиФінансування здійснюється за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів, власних коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством

Ресурсне забезпечення Програми економічного, соціального та культурного розвитку Старозбур’ївської сільської ради на 2014рік
тис. гривень
 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  Витрат на виконання Програми 
Обсяг ресурсів всього, у тому числі 
державний бюджет-
обласний бюджет-
районний бюджет-
сільський бюджет1 058,2
кошти не бюджетних джерел-

II
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери сільської ради.
У сфері фінансових ресурсів:
-
висока вартість кредитних ресурсів для поповнення підприємствами обігових коштів;
-
висока енерго- та матеріалоємність виробництв, збільшення вартості сировинних матеріалів і енергоносіїв;
-
скорочення ринків збуту товарів, домінування в експорті сировинних товарів;
-
низький рівень та відсутність стимулів до інноваційної діяльності, обмеженість інвестиційних можливостей підприємств;
У сфері поліпшення бізнесу та залучення інвестицій:
-
несприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій;
-
значне звуження джерел для інвестицій через кризові явища, які відбувалися;
-
нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства;
-
відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів.
-
суперечливість і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва, в тому числі з видачі документів дозвільного характеру;
-
обмеженість фінансових ресурсів, в тому числі. кредитних;
-
недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;
-
недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.
У сфері розвитку сільського господарства:
-
не прогнозованість ціноутворення основних видів сільськогосподарської продукції;
-
недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогосподарської продукції.
У сфері розвитку транспорту, дорожнього господарства та зв’язку:
-
фінансування дорожньої галузі відбувається в розмірах, що не забезпечує реальну проблему для виконання затверджених програм, направлених на розвиток та утримання автомобільних доріг.
У сфері розвитку туристично-рекреаційного комплексу:
-
незадовільний стан туристичної інфраструктури села;
-
недостатнє фінансування для рекламування туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг.
У сфері розвитку освіти:
-
розширення мережі спеціалізованих логопедичних груп в сільській місцевості;
-
створення психологічної служби у дошкільних закладах;
-
відсутність достатньої кількості коштів для проведення капітальних ремонтів будівель загально освітньої школи села та утримання дошкільних навчальних закладів;
-
створення умов для організації роботи з обдарованою молоддю.
У сфері розвитку медичного обслуговування населення:
-
диспропорції з доступу до медичних послуг на рівні міських і сільських територій;
-
відсутність зв'язку між якістю отриманих медичних послуг і витратами на її фінансування;
-
високий рівень смертності від хвороб серцево-судинної системи, онкологічної патології, туберкульозу і СНІДу.
У сфері культури і духовності, охорони культурної спадщини:
-
недостатнє фінансування:
-
проведення ремонтно- реставраційних робіт закладів культури;
-
поповнення бібліотек новими надходженнями;
-
покращення матеріально- технічної бази установ культури.
У сфері розвитку житлово-комунального господарства:
-
відсутність паспортизованого полігону твердих побутових відходів.
У сфері збереження та раціонального використання природних ресурсів:
-
деградація земель;
-
під загрозою підтоплення населеного пункту с. Стара Збур’ївка.
III
Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери сільської ради на 2014 рік.
1.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
1.
1.
Фінансові ресурси
1.
1.
1.
Фінансовий стан суб'єктів господарювання
Основні цілі на 2014рік:
-
стабілізація фінансового стану суб'єктів господарювання.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
фінансове оздоровлення неплатоспроможних підприємств;
Основні завдання на 2014рік:
-
розробка та виконання Плану заходів, спрямованих на подолання збиткової діяльності підприємств сільської ради у 204 році;
1.
2.
Ринкові перетворення
1.
2.
1.
Розвиток підприємництва
Основні цілі на 2014 рік:
-
поліпшення бізнес клімату та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
створення малих підприємств.
-
забезпечення збільшення надходжень до сільського бюджету від діяльності малого підприємництва до факту 2013 року.
Основні завдання на 2014 рік:
-
дерегуляція підприємницької діяльності;
-
поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з пріоритетними напрямами розвитку сільської ради;
-
створення стимулюючих умов для розвитку малого підприємництва, використання прямих і непрямих методів його підтримки.
-
співробітництво сільської ради з радою підприємців.
-
залучення представників малого та середнього бізнесу до участі у соціально-економічному та культурному розвитку сільської ради.
1.
2.
2.
Розвиток ринкової інфраструктури
Основні цілі на 2014рік:
-
подальша розбудова соціальної інфраструктури на селі, підвищення доходів сільського населення;
-
стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Основні завдання на 2014 рік:
-
створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності та отримання належної системи збуту сільгосппродукції.
1.
3.
Механізми регулювання
1.
3.
1.
Управління об'єктами спільної власності територіальних громад району (повноваження не делеговані)
1.
3.
2.
Інвестиційна діяльність
Основні цілі на 2014 рік:
-
поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання;
-
підвищення інвестиційної привабливості та посилення конкурентних позицій сільської ради.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
кількість реалізованих інвестиційних площадок, що увійшли до переліків земельних ділянок, визначених для продажу у власність на земельних торгах та визначених для продажу права оренди шляхом проведення земельних аукціонів;
Основні завдання на 2014 рік:
-
сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;
-
сприяння всебічному поширенню інформації щодо інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та інших пропозицій стосовно інвестиційного співробітництва;
1.
3.
3.
Реалізація сільських програм з питань економічного і соціального розвитку сільської ради у відповідних галузях та сферах діяльності, які планується виконувати у 2014 році з використанням усіх джерел фінансування.
Реалізація сільських програм буде здійснюватися згідно із заходами, у терміни та відповідними виконавцями з ресурсом, визначеними в програмах (перелік сільських програм наведено у додатку 2 до цієї Програми).
1.
4.
Розвиток реального сектору економіки
1.
4.
1.
Агропромисловий комплекс
1.
4.
1.
1.
Сільське господарство
Основні цілі на 2014 рік:
-
нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства.
Основні завдання на 2014 рік:
-
нарощування обсягів виробництва рослинницької продукції;
-
відтворення поголів'я та збільшення виробництва основних видів продукції тваринництва;
1.
4.
1.
2.
Рибне господарство
Основні цілі на 2014рік:
-
створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства, забезпечення населення сільської ради та району продукцією з прісноводної риби;
-
поліпшення інвестиційної привабливості рибного господарства сільської ради.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збільшення обсягів виробництва рибо посадкового матеріалу.
Основні завдання на 2014 рік:
-
охорона водних біоресурсів;
-
забезпечення раціонального використання ставів сільської ради у рибному господарстві;
-
створення додаткових робочих місць, зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня населення сільської ради;
-
розвиток зеленого туризму.
1.
4.
2.
Транспорт, зв'язок та дорожнє господарство.
1.
4.
2.
1.
Транспорт
Основні цілі на 2014 рік:
-
забезпечення мешканців населеного пункту сільської ради якісним транспортним обслуговуванням згідно з соціальними нормативами.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
не допущення скарг населення в сфері надання транспортних послуг;
Основні завдання на 2014рік:
-
забезпечення транспортного обслуговування мешканців населеного пункту сільської ради, що має дорогу з твердим покриттям, згідно із соціальними нормативами;
-
збереження мережі регулярного автобусного сполучення.
1.
4.
2.
2.
Дорожнє господарство
Основні цілі на 2014 рік:
-
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів;
-
збереження від руйнування мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів;
-
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зняття з обліку місць їх концентрації;
-
зниження рівня забруднення за межами смуги відведення земель, водних об'єктів і атмосферного повітря.
Основні завдання на 2014 рік:
-
проведення ремонту і вдосконалення покриття доріг, виконання повного комплексу робіт на аварійно небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП.
-
забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
1.
4.
2.
3.
Розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв’язку
Основні цілі на 2014 рік:
-
нарощування обсягів сучасних технологій зв'язку (розширення мережі та покращення якості мобільного зв’язку, надання населенню послуг комп’ютерного зв’язку, розширення доступу до мережі Інтернет).
-
забезпечення розвитку сільської газети « Наша газета», покращення матеріально-технічної бази.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збільшення обсягів надання поштових послуг та послуг електрозв’язку до попереднього періоду.
Основні завдання на 2014 рік:
-
створення мережі пункту користування Інтернетом.
1.
4.
3.
Торговельна діяльність
Основні цілі на 2014 рік:
-
розвиток і зміцнення торгівлі як ефективного каналу реалізації товарів та послуг;
-
насичення споживчого ринку високоякісними товарами, передусім вітчизняного виробництва.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збільшення обороту роздрібної торгівлі на 6%.
Основні завдання на 2014 рік:
-
створення необхідної кількості торгових місць, у першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією;
-
сприяння місцевим товаровиробникам щодо розміщення об'єктів з реалізації власної продукції;
-
розширення торговельно-закупівельної діяльності, створення умов для закупівлі сільськогосподарської продукції безпосередньо у сільських жителів;
1.
4.
4.
Туристично-рекреаційний комплекс
Основні цілі на 2014 рік:
-
раціональне використання туристичних ресурсів;
-
подальший розвиток населеного пункту у зонах пріоритетного та перспективного розвитку туризму;
-
створення іміджу Старої Збур’ївки як осередку туризму.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
темп росту чисельності внутрішнього туризму - 100%;
-
темп росту кількості сільських садиб, що приймають туристів - 100%.
Основні завдання на 2014 рік:
-
проведення рекламних кампаній туристичного продукту сільської ради на внутрішньому й міжнародному ринках, спрямованих на розвиток туристичної галузі сільської ради, курортно-рекреаційної індустрії, територій.
-
виготовлення високоякісної рекламної продукції та її розповсюдження (путівники, буклети, закладки тощо);
-
організація та проведення рекламно-інформаційних турів: реклама узбережжя пониззя Дніпра;
-
участь у всеукраїнських нарадах, семінарах, конференціях, форумах, фестивалях, ярмарках, засіданнях, конкурсах для розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, готельної справи, провадження екскурсійної діяльності на території сільської ради;
-
здійснення моніторингу стану туристичних ресурсів та об'єктів туристичної галузі;
-
створення сприятливих умов для розвитку сільського зеленого туризму;
-
створення сприятливих умов для розвитку культурно-пізнавального напряму туризму.
2.
ПІДВЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
2.
1.
Соціальна сфера
2.
1.
1.
Зайнятість населення та ринок праці
Основні цілі на 2014 рік:
-
забезпечення ефективної зайнятості населення в 2013 році.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
створення 2 нових робочих місць та легалізація зайнятості -2 чол. по сільській раді.
Основні завдання на 2014 рік:
-
збереження існуючих і активізувати процес створення нових робочих місць;
-
активізація роботи по стимулюванню до легалізації зайнятості;
2.
1.
2.
Грошові доходи населення та заробітна плата
Основні цілі на 2014 рік:
-
посилення державного контролю за додержанням Законодавства про оплату праці.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збереження заробітної плати не менше рівня 2013 року.
Основні завдання на 2014 рік:
-
поетапне підвищення частки оплати праці у структурі доходів та випереджаюче зростання реальної заробітної плати порівняно з іншими складовими доходів населення.
2.
1.
3.
Соціальне забезпечення
Основні цілі на 2014 рік:
-
охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
забезпечення повноти та своєчасності виплати всіх видів державної допомоги;
-
підвищення якості соціального обслуговування одиноких громадян та інвалідів територіальними центрами.
Основні завдання на 2014 рік:
-
реалізація конституційного права громадян на соціальний захист;
-
забезпечення якісного соціального обслуговування одиноких громадян та інвалідів співпрацюючи з територіальними центрами соціального обслуговування;
-
залучення більш широкого кола громадян до програми житлових субсидій;
-
виявлення малозабезпечених сімей, які потребують державної підтримки у вигляді житлової субсидії;
2.
2.
Гуманітарна сфера
2.
2.
1.
Охорона здоров'я
Основні цілі на 2014 рік:
-
поліпшення здоров'я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
зниження показника захворюваності на туберкульоз;
-
зменшення смертності від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
Основні завдання на 2014 рік:
-
поліпшення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення сільської ради;
-
посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;
2.
2.
2.
Освіта
Основні цілі на 2014 рік:
-
впровадження якісної освіти, забезпечення повноцінного функціонування та постійного розвитку освітньої системи сільської ради.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
охоплення дітей дошкільною освітою - 30%;
-
охоплення дітей повною загальною середньою освітою - 100%;
-
забезпечення функціонування загальноосвітнього навчального закладу на території сільської ради;
-
доведення питомої ваги учнів початкових класів, для яких організовано безкоштовне гаряче харчування, до стовідсоткової позначки;
Основні завдання на 2014 рік:
-
забезпечення збереження існуючої мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
-
охоплення учнів повною загальною середньою освітою;
-
створення умов для надання системної підтримки обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку;
-
забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів початкових класів відповідно до встановлених норм;
-
забезпечення в повному обсязі одноразових виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років;
-
забезпечення відпочинку дітей пільгових категорій у пришкільних таборах під час літніх канікул.
2.
2.
3.
Культура і духовність. Охорона культурної спадщини
Основні цілі на 2014 рік:
-
активізація участі установ і закладів культури у соціально-економічному, культурному житті сільської ради, покращення стану їх діяльності;
-
вирішення комплексу соціально-економічних проблем закладів культури сільської місцевості.
-
забезпечення рівності прав і можливостей населення сільської ради в створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;
-
створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня;
-
збереження і примноження культурних надбань.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збереження існуючої мережі закладів культури, пам'яток культурної спадщини.
Основні завдання на 2014 рік:
-
підвищення якості та доступності відповідних послуг, що сприятиме культурному, естетичному розвитку та духовному збагаченню населення;
-
пожвавлення інформаційно-агітаційної роботи із залученням всіх верств та вікових категорій населення до регулярної культурно-мистецької активності;
-
збереження мережі та забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв, зокрема сільської місцевості;
-
розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;
-
забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв;
-
активізація роботи щодо залучення благодійних організацій, меценатів, спонсорів до сприяння діяльності закладів культури.
2.
2.
4.
Підтримка сімей, дітей та молоді
Основні цілі на 2014 рік:
-
створення правових, соціальних і економічних умов належного функціонування та розвитку сім'ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім'ї та молодої людини, забезпечення виконання сім'єю її основних функцій, забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків незалежно від статевої приналежності.
-
забезпечення реалізації молодіжної політики;
-
забезпечення права дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім'ї;
-
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;
-
попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми;
-
утвердження гендерної рівності у суспільстві.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
кількість заходів, спрямованих на формування здорового способу життя неповнолітніх;
-
зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах;
-
зменшення кількості бездоглядних дітей;
-
збільшення кількості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, в першу чергу дітей, які потребують соціальної підтримки та уваги з боку держави;
-
збільшення кількість сімей, охоплених соціальним супроводом;
-
збільшення кількості осіб, охоплених інформаційно-просвітницькою роботою з питань підвищення рівня гендерної культури і протидії торгівлі людьми;
-
збільшення кількості послуг для потерпілих від насильства в сім'ї;
-
збільшення кількості молоді, залученої до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу.
Основні завдання на 2014 рік:
-
проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань подолання гендерних стереотипів та протидії торгівлі людьми;
-
надання кваліфікованої допомоги потерпілим від торгівлі людьми та дієвої допомоги сім'ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення насильства в сім'ї;
-
проведення підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-
запровадження заходів, направлених на попередження раннього соціального сирітства шляхом діяльності фахівців медичного закладу, розташованого на території сільської ради;
-
сприяння соціальної адаптації неповнолітніх та молоді, які повернулись з місць позбавлення волі або засуджені до альтернативних форм покарання;
-
проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку, вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
-
сприяння розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-
проведення у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
-
запровадження комплексу заходів, спрямованих на збереження репродуктивного здоров'я населення, проведення спеціальних програм статевого виховання у межах шкільної освіти;
-
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
2.
2.
5.
Фізична культура і спорт
Основні цілі на 2014 рік:
-
фізичне оздоровлення населення та розвиток спорту вищих досягнень для посилення авторитету сільської ради у районному, обласному та всеукраїнському русі.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
підвищення рівня охоплення населення всіх вікових і соціальних груп всіма видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Основні завдання на 2014 рік:
-
збереження і розвиток мережі спортивних споруд, інфраструктури дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень;
-
забезпечення належного фінансування сфери фізичної культури і спорту, в першу чергу учбово-тренувальної роботи, поліпшення матеріально-технічної бази;
-
здійснення особливого контролю за розвитком пріоритетних для району видів спорту: вільної боротьби, легкої атлетики, веслування на байдарках і каное, волейболу, боксу.
3.
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.
1.
Житлово-комунальне господарство
Основні цілі на 2014 рік:
-
підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
зменшення скарг населення з надання житлово-комунальних послуг;
-
збільшення кількості газифікованих дворів.
Основні завдання на 2014 рік:
-
забезпечення стабільної робити житлово-комунальних підприємств;
-
надання населенню сільської ради якісних житлово-комунальних послуг;
-
подальша газифікація населеного пункту;
3.
2.
Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
Основні цілі на 2014 рік:
-
збереження існуючих механізмів державної підтримки окремих категорій громадян на будівництво (придбання) житла.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
поліпшення житлово-побутових умов сімей, у тому числі за рахунок придбання та добудови житла, газифікації та водопостачання за програмою індивідуального житлового будівництва на селі;
-
залучення коштів державного та місцевих бюджетів на молодіжне житлове будівництво.
Основні завдання на 2014 рік:
-
поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села;
-
розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для молодіжного будівництва, впровадження системи іпотечного кредитування;
-
створення умов для будівництва доступного житла садибної забудови шляхом проведення підготовчих робіт для реалізації програми будівництва доступного житла у сільській місцевості, визначення місць розташування земельних ділянок відповідно до містобудівної документації та визначення можливості їх відведення;
-
коригування (оновлення) генерального плану населеного пункту, встановлення режиму забудови та використання його території.
4.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
4.
1.
Земельні ресурси
Розвиток земельних відносин та землекористування. Приватизація земель і розвиток орендних відносин
Основні цілі на 2014 рік:
-
забезпечення умов для подальшого проведення земельної реформи;
-
запровадження заходів щодо приватизації земель та розвитку орендних відносин.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
забезпечення сталих надходжень від плати за землю
Основні завдання на 2014 рік:
-
задоволення потреб громадян у земельних ділянках;
-
створення сталих землекористувань, шляхом укладання довгосторокових договорів оренди земельних ділянок;
-
підвищення розмірів орендної плати за використання земельних ділянок (паїв) до 3% їх нормативної оцінки;
-
здійснення інвентаризації щодо ефективного використання земель;
-
Розвиток ринку земель несільськогосподарського призначення
Основні цілі на 2014 рік:
-
проведення аукціонів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
-
забезпечення прозорості функціонування ринку, залучення додаткових інвестицій.
Основні завдання на 2014 рік:
-
продаж вільних від забудови інвестиційно привабливих земельних ділянок державної та комунальної власності виключно на аукціонах;
-
продаж земельних ділянок під раніше приватизованими об'єктами та тими, що приватизуються;
-
забезпечення належного фінансування цих заходів;
-
продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні та оренді.
-
Здійснення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
Основні цілі на 2014 рік:
-
активізація робіт по проведенню інвентаризації земель населеного пункту та їх нормативної грошової оцінки.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
досягнення щорічного загального економічного ефекту від проведення нормативної грошової оцінки земель щороку.
Основні завдання на 2014 рік:
-
проведення інвентаризації земель населеного пункту
4.
2.
Охорона навколишнього середовища
Основні цілі на 2014 рік:
-
поліпшення екологічного стану;
-
зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення;
-
підвищення екологічної свідомості громадян.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (на 1 кв.км);
-
зменшення обсягів непридатних або заборонених до використання пестицидів;
Основні завдання на 2014 рік:
-
екологічна освіта громадян, інформування про стан довкілля сільської ради;
4.
3.
Техногенна безпека
Основні цілі на 2014 рік:
-
попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх ліквідація;
-
підвищення рівня матеріально-технічного стану забезпечення сил оперативного реагування, підтримки працездатності та розвиток системи центра-лізованого оповіщення населення, встановлення об'єктових систем оповіщення.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
зниження ризику надзвичайних ситуацій;
-
поліпшення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
Основні завдання на 2014 рік:
-
забезпечення своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і мінімізацію їх негативних наслідків;
-
розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
-
здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення;
-
виконання екстрених і невідкладних заходів в умовах надзвичайних ситуацій з метою рятування людей, надання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці події.
4.
4.
Захист територій від підтоплення
Основні цілі на 2014 рік:
-
створення умов для безпечного проживання населення, зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів.
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
-
доведення рівнів залягання ґрунтових вод у населеному пункті, що потерпає від підтоплення, до визначених санітарних норм.
Основні завдання на 2014 рік:
-
забезпечення роботи дренажних системи від підтоплення населеного пункту.
IV
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладаються на структурні підрозділи сільської ради, що фінансуються з сільського бюджету, органу місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень, інші зацікавлені установи, організації, громадські організації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом, який щокварталу інформує сільську раду про стан реалізації заходів та внесенням у разі потреби пропозиції щодо її коригування.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва


12


Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2020