СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
(проект)
с.Стара Збур’ївка
Про встановлення ставок транспортного податку на 2017 рік.

Керуючись ст. 143 Конституції України, Податковим кодексом зі змінами і доповненнями, п. 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Встановити розмір ставки транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
2.
Порядок сплати транспортного податку проводиться на підставі «Положення про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету транспортного податку» (Додаток 1).
3.
Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок обчислення та надходження до сільського бюджету транспортного податку.
1.
Платники податку
1.
1.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування.
2.
Об’єкт оподаткування
2.
1.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
3.
База оподаткування
3.
1.
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.
4.
Ставка податку
4.
1.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.
5.
Податковий період
5.
1.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6.
Строки сплати податку
6.
1.
Транспортний податок сплачується:
а)
фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б)
юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"
6.
2.
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019