СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

(проект)
від________ № ________
с. Стара Збур’ївка
Про проведення інвентаризації доріг в селі Стара Збур’ївка

У зв’язку з використанням кошторисних призначень на проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг, розташованих на території населеного пункту села Стара Збур’ївка , які являються безгоспними, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Провесни інвентаризацію доріг в селі Стара Збур’ївка з____року по 25.11.2013 року, відповідно додатку № 1.
2. Для проведення даної роботи створити комісію в складі п’яти чоловік. Додаток №2.
3. Комісії вжити заходів щодо визначення балансоутримувача та постановки на облік виявлених в процесі інвентаризації доріг, які не значаться в обліку.
4. За результатами проведеної інвентаризації доріг надати інвентаризаційну відомість та акти в бухгалтерію сільської ради.
5. Рішення тридцять першої сесії п’ятого скликання від 03.02.2009 року № 333 вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Старозбур’ївської
сільської ради від________ №________

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Доріг комунальної власності по Старозбур’ївській сільській раді

Сільська радаНаселений пунктОб’єктПротяжність п.м.Вид покриттяБалансо - утримувачБалансова вартість
1234567Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Старозбур’ївської
сільської ради від________ №________

СКЛАД КОМІСІЇ
По проведенню інвентаризації доріг по Старозбур’ївській сільській раді
Маруняк Віктор Васильович - сільський голова, голова комісії

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

Горбунова Тетяна Анатоліївна Я спеціаліст II категорії сільської ради з земельних питань;
Шавалда Сергій Вікторович - депутат сільської ради, виборчий округ № 9;
Коваль Ірина Михайлівна - головний бухгалтер сільської ради;
Малашкіна Любов Данилівна - депутат сільської ради, виборчий округ №11;

Секретар сільської ради
О. В. Расторгуєва

Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019